Hannikaisenkatu 27-29, havainnekuva 1

Hannikaisenkatu 27-29, havainnekuva 2

Hannikaisenkatu 27-29 kaavamuutoksen sijaintikartta

01 / Hannikaisenkatu 27-29, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Hannikaisenkadun varressa Asema-aukion eteläpuolella. Suunnittelualueella sijaitsee muun muassa keskustan maamerkkinä tunnettu kymmenen kerroksinen asuinkerrostalo.

Kaavatunnus
tunnus: 01:174

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 25.05.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 15.11.-20.12.2019Kaavaehdotus nähtävillä 05.05.-04.06.2020Kaavan hyväksyminen 23.11.2020Kaava lainvoimainen 15.01.2021

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos voimaan 15.1.2021.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee 1962 ja 1963 valmistuneet asuin- ja liikerakennukset piha-alueineen. Hannikaisenkadun varteen sijoittuu kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja Asema-aukion viereen osin kaksi ja osin kymmenen kerroksinen asuin- ja liikerakennus. Asuin- ja liikerakennuksen kaksi ensimmäistä kerrosta ovat liikekäytössä ja loput asuinkäytössä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen arvokkaan rakennetun ympäristön kanssa arvot säilyttäen.

Kaavan sisältö
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää asumispainotteista täydennysrakentamista Jyväskylän keskustaan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen. Alueelle muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-1), johon osoitetaan rakennusoikeutta uudisrakennukselle 5300 kerrosalaneliömetriä (kem²). Rakennusoikeuden määrä tarkoittaa laskennallisesti noin 90–120 uutta asukasta. Uudisrakentaminen sijoittuu tontin sisäpihan puolelle nykyisen pysäköintialueen kohdalle. Uudisrakennuksen tyyppinä on lamellimainen rakennusmassa kymmeneen kerrokseen toteutettuna. Pysäköinti toteutetaan tontille pääasiassa rakenteellisesti uudisrakennuksen alle ja osittain maantasoratkaisuna. Piha-alueet toteutetaan pihakannelle rakenteellisen pysäköinnin päälle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös