Eteläportin sijaintikartta

30 / Eteläportti, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Keljonkankaalla n. 6 km Jyväskylän keskustasta etelään. Aluetta rajaa itäpuolella 9-tie eritasoliittymineen, pohjoispuolella Eteläväylä-niminen katu. Eteläpuolella on Muuramen kunnan aluetta.

Kaavatunnus
tunnus: 30:010

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 23.05.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 18.01.-18.02.2019Kaavaehdotus nähtävillä 26.04.-27.05.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 26.4.-27.5.2019 Kivääritehtaalla palvelupiste Hannikaisessa, os. Kivääritehtaankatu 6 A, 1. kerros.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 27.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alueella on Moventas Oy:n tuotantolaitos ja Kuusakoski Oy:n metallikierrätyslaitos. Muuten alue on rakentamaton. Aluetta halkoo 110 kV :n voimajohto. Alueelle on toteutettu kestopäällystetyt kadut Eteläportintie ja Härkökuja, jotka on mitoitettu ja rakennettu raskaan liikenteen vaatimusten mukaisiksi. Kaavoitettava alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksella mahdollistetaan työpaikka- ja vapaa-ajantoimintojen sekä tilaa vaativan kaupan sekä vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentaminen.

Tarkoitus on, että alueella hyödynnettäisin mahdollisimman paljon aurinko- ja tuulivoimaa. Hulevesien käsittelyssä pyritään luonnonmukaisuuteen.

Eteläportin kehittämisen ja kaavoituksen pohjaksi on laadittu Eteläportin kehittämissuunnitelma.

Eteläportin uuden työpaikka-alueen markkinointilanseeraus tuotiin julkisuuteen 3.10.2018.

Kaavan sisältö
Kaavalla muodostetaan virkistysaluetta, työpaikka-alueita, tilaa vievän kaupan alueita ja mahdollisesti myös urheilualue.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös