Talouskeskus-liikelaitoksen toimintasääntö (2017)


Tunniste: 2017Hyväksytty: Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta 22.5.2017/10
Voimaantulo: 1.6.2017
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=966867
1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Toimintasääntö koskee Jyväskylän kaupungin Talouskeskus-liikelaitosta. Toimintasääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Talouskeskus-liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan myös nimeä Talouskeskus.

3 § Toimiala ja tehtävät

Hallintosäännön 17 §:n mukaan Talouskeskus-liikelaitos tuottaa talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinnon sekä niihin liittyvien tietojärjestelmien ja järjestelmäsovellusten palveluja kaupunkikonsernille, seudun kunnille ja kuntayhteisöille.

4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnan kokoonpanosta on säädetty hallintosäännön 14§:ssä. Sen lisäksi liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

5 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja hallintosäännössä. Lisäksi johtaja:
- päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
- edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sellaisissa liikelaitoksen tehtäväalueelle kuuluvissa sopimuksissa, jotka koskevat palvelun myyntiä asiakkaille.

6 § Voimaantulo

Toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022