VANHA:Vanhusneuvoston toimintasääntö (2015)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän vanhusneuvoston toimintasääntö
Tunniste: 2015Hyväksytty: Kaupunginhallitus 21.1.2013/41, voimaantulo 1.1.2013
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 15.4.2013/157, voimaantulo 1.5.2013
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 23.3.2015/91, voimaantulo 1.4.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/23031400.0/frmtxt91.htm
1 §
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto on kunnan alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja vanhustyön ammattilaisten yhteistyöelin.

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

2 §
Vanhusneuvoston tehtävänä on kehittää vanhuspalveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

3 §
Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston ja vahvistaa vanhusneuvoston toimintasäännön.

Vanhusneuvostossa on 14 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Vanhusneuvoston ensimmäisessä kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vanhusneuvostossa on 12 varsinaista jäsentä eri eläkeläisjärjestöistä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi vanhusneuvostossa on varsinaisena jäsenenä 1 perusturvalautakunnan edustaja sekä 1 Ikääntyvien yliopiston edustaja. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenet eläkeläisjärjestöjen esityksen pohjalta.
Perusturvalautakunta ja Ikääntyvien yliopisto nimeävät edustajansa vanhusneuvostoon.

4 §
Vanhusneuvoston esittelijänä toimii vanhuspalveluiden palvelujohtaja ja hänen poissa tai esteellisenä ollessaan hänen varahenkilönsä. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhusneuvoston nimeämä Jyväskylän kaupungin työntekijä.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022