Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kauppatorin torimyyntiä koskevat yleiset ohjeet

vaihtoehtoinen nimi: Torijärjestys
Tunniste: 29/1996


Tekninen lautakunta hyväksynyt 23.4.1996. Nämä ohjeet on hyväksytty Jyväskylän kaupungin teknisessä lautakunnassa maaliskuun 19. päivänä 2002 noudatettavaksi. Nämä ohjeet on hyväksytty Jyväskylän kaupungin teknisessä lautakunnassa maaliskuun 18. päivänä 2003 noudatettavaksi.TORIPAIKKOJEN VUOKRAAMINEN

TORIPAIKKOJA voidaan vuokrata vuosi-, kuukausi-, viikko- tai päiväpaikoiksi.
Teknisen lautakunnan vahvistamat vuosisopimukset tehdään myyntikaudelle, joka alkaa toukokuun alusta ja kestää seuraavan vuoden huhtikuun loppuun saakka.

VUOSIPAIKKOIHIN on ensisijainen oikeus paikan nykyisellä haltijalla. Vuosipaikkojen haltijoiden kanssa solmitaan kirjallinen vuokrasopimus.

Torikauppaa harjoittavat kaupparekisteri-ilmoituksen tehneet henkilöt vuokrata itselleen vapaita toripaikkoja niin, että samalla yrittäjällä on enintään 3 torikartan mukaista myyntiruutua (4x4 m). Myyntipaikkaa ei hyväksytä vuokrattavaksi sille, jolla itsellään, puolisollaan, muulla perheenjäsenellään tai toripaikan vuokranneen yrityksen osakkaalla on toistuvia maksuongelmia ja/tai maksujäämiä Jyväskylän kaupungille.

LYHYTAIKAISTEN, huutokaupassa vapaiksi jääneiden kuukausi-, viikko- ja päiväpaikkojen vuokrauksen hoitaa torivalvoja. Päiväpaikat ajoneuvosta tapahtuvaa myyntiä varten vuokrataan myös torivalvojan toimesta päiväksi kerrallaan.

TORIAIKA on kesäaikana 15.5 - 31.8 ma - pe klo 7.00 - 15.00 ja la 7.00 - 14.00, muutoin 7.00 - 14.00. Juhlapyhien aattoina tori on avoinna klo 13 saakka. Tavarat ja myyntivälineet on poistettava kauppatorilta viimeistään 45 min. kuluessa myyntiajan päättymisestä. Toriaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa kaupungingeodeetin päätöksellä.

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA SIIRTO

Vuokrasopimukset ovat määräaikaisia. Mikäli vuokralainen rikkoo torisäännössä tai vuokrasopimuksessa mainittuja ehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuukauden irtisanomisajalla ja luovuttaa paikka uudelleen vuokrattavaksi.

Vuosipaikan vuokrannut ei saa tilapäisestikään luovuttaa paikkaansa kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta. Vuokralaisen luopuessa paikastaan, vuokraa sen uudestaan teknisen palvelukeskuksen tonttiosasto.

Torivalvojalla on oikeus myydä vuokratut myyntipaikat päiväpaikoiksi ellei vuokraaja ole tullut myyntipaikalleen klo 9.00 mennessä (kesäaikana klo 8.00 mennessä).

VUOKRAN MAKSU

Vuosipaikkojen vuokra maksetaan kahdessa erässä teknisen lautakunnan vuosittain määräämien eräpäivien mukaisesti. Mikäli vuokran toista maksuerää ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ei torikauppiaalla ole oikeutta käyttää myyntipaikkaansa eräpäivää seuraavasta arkipäivästä lukien. Jos vuokran maksussa havaitaan toistuvia ongelmia, kaupunki voi irtisanoa välittömästi toripaikan vuokrasopimuksen.

Lyhytaikaisten paikkojen vuokra maksetaan välittömästi paikan luovutuksen yhteydessä torivalvojalle. Kuukausivuokra peritään kalenterikuukaudelta, joten vajaaltakin kuukaudelta on maksettava täysi vuokra.

TORIKAUPAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET

Torikauppiaan tulee kauppatoiminnassaan noudattaa torisäännön ohella myös Jyväskylän kaupungin järjestyssääntöä sekä kaikkia elinkeino- ja terveydenhuoltoviranomaisten määräyksiä.

Omat myyntipaikat on siivottava ja jätteet (roskat, biojätteet, trukkilavat yms.) huolehdittava asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Jokaisella myyntipaikalla tulee olla selvästi näkyvillä kyltti, josta selviää myyjän nimi, osoite ja puhelinnumero.

Vuokrattuja myyntipaikkoja saa käyttää vain myyntitoimintaan.

Myyntialueelle on jätettävä torikartan mukaiset kulkuväylät.

Autot on poistettava päiväpaikkatuotteiden aluetta lukuun ottamatta heti purkamisen tai lastauksen jälkeen. Talviaikana 1.9 - 14.5 on autoista myynti sallittua kaikilla myyntipaikoilla torivalvojan antamien ohjeiden mukaisesti.

Äänentoistolaitteiden käyttö toriaikana on kielletty.

MUUT VUOKRAUSEHDOT

Torivalvojalla on oikeus tilapäisesti myöntää poikkeuksia torisääntöön ja karttaan, jos sillä edistetään asioiden kulkua torilla.

Kahvilapaikoille on torikartassa osoitettu kullekin lisäalue kahvilapöytiä varten. Lisäalueelle saa sijoittaa 15 asiakaspaikkaa. Kahviloiden myynti- tai asiakaspaikkoja ei voi sijoittaa muille myyntipaikoille.

Kenellekään ei voida varata pysyvää myyntipaikkaa torikarttaan merkittyjen alueiden ulkopuolelta.

Kaupungin toripöydillä maksuperusteena on käytetyn myyntipöydän pituus ja muilla alueilla myyntialueen pinta-ala sekä myytävä tuotelaji.

Kirpputorimyynti on kielletty toriaikana 15.5 - 31.8 välisenä aikana.

Perussähkön ylittävältä osalta torivalvojalla on oikeus periä maksu arvioiden kulutuksen mukaisesti.

Erityistapahtumien järjestämisestä torilla toriaikana sovitaan yhdessä kaupungin ja torikauppiasyhdistyksen kanssa.

Syntyvien erimielisyyksien ensimmäinen ratkaisija on torivalvoja. Seuraavan portaan asiat käsittelee tonttiosaston osastopäällikkö ja sen jälkeen tekninen lautakunta. Toria koskevissa asioissa tehtävät yhteydenotot, esim. kehittämis- ja muutostarpeista johtuvat, tulee tehdä kirjallisesti torikauppiasyhdistyksen kautta.

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje