Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kylän Kattaus –liikelaitoksen toimintasääntö 2023Hyväksytty: Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunta 18.5.2017/10,
voimaantulo 1.6.2017
Tarkistettu: Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunta 14.5.2020/9,
voimaantulo 1.6.2020
Tarkistettu: Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunta 8.12.2022/19,
voimaantulo 1.1.2023
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=17467711 § Säännön soveltamisala ja yhteydet
Toimintasääntö koskee Kylän Kattaus –liikelaitosta. Toimintasääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston 31.10.2022 hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi
Liikelaitoksen nimi on Kylän Kattaus –liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan myös nimeä Kylän Kattaus.

3 § Toimiala ja tehtävät
Hallintosäännön 17 §:n mukaan Kylän Kattaus –liikelaitos tuottaa ruokapalveluja pääasiassa Jyväskylän kaupungille.

4 § Johtokunnan kokoonpano
Johtokunnan kokoonpanosta on säädetty hallintosäännön 14 §:ssä. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

5 § Liikelaitosjohtajan tehtävät
Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja hallintosäännössä. Lisäksi johtaja:
- päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.
- edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sellaisissa liikelaitoksen tehtäväalueelle kuuluvissa sopimuksissa, jotka koskevat palvelun myyntiä asiakkaille.
- toimii hallintosäännön 43 § mukaisena liikelaitoksen asiakirjahallinnosta vastaavana
- ratkaisee johtokunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt

6 § Voimaantulo
Toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023.

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje