Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Konsernihallinnon toimintasääntö 2023Hyväksytty: Kaupunginhallitus 19.12.2022/371, voimaantulo 1.1.2023
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1751061SISÄLLYS

1 § Johdanto
2 § Viranhaltijoiden toimivalta
3 § Konsernihallinnon ohjausryhmät
4 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään konsernihallinnon viranhaltijoille kuuluvasta toimivallasta.

2 § Viranhaltijoiden toimivalta

Kansliapäällikkö päättää konsernihallinnon avustusten myöntämisestä.

Kaupunginlakimies tai hänen määräämänsä lakimies käyttävät kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa.

Kaupunginhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kansliapäällikkö tai kaupunginlakimies.

Konsernihallinnon asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii asiakirjahallinnon päällikkö.

Tietohallintojohtajalla on palvelujohtajaa vastaava toimivalta.

Kaupunginlakimies päättää vapautuksen myöntämisestä kunnallisveron, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun sekä kiinteistöveron suorittamisesta, niin kuin siitä on erikseen säädetty sekä selitysten ja lausuntojen antamisesta verotusta koskevissa asioissa.

3 § Konsernihallinnon ohjausryhmät

Kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö voivat asettaa asioiden valmistelua ja tehtävien hoitamista varten tarpeellisia ohjausryhmiä.

4 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023.

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje