Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Vammaisneuvoston toimintasääntö 2023Hyväksytty: Kaupunginhallitus 19.12.2022/375, voimaantulo 1.1.2023
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1751069


1 §
Jyväskylän vammaisneuvosto on Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, jonka kaupunginhallitus asettaa. Vammaisneuvostossa on jyväskyläläisten vammaisten, heidän omaistensa ja järjestöjensä edustajien lisäksi kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Vammaisneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin hallintosäännön ja vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus vahvistaa vammaisneuvoston toimintasäännön.

2 §
Vammaisneuvoston tehtävänä on
1) kuntalain 28 §:n mukaisesti vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen, taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vammaisten tarpeita ja palvelujen kehitystä Jyväskylän kaupungin alueella sekä osallistua ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevissa asioissa.

3) hoitaa muut vammaisneuvostolle laissa määritellyt tehtävät.

3 §
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan vammaisten edustajista. Varapuheenjohtaja valitaan lautakuntien edustajista.

Vammaisneuvostossa on yhteensä 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vammaisneuvostoon kuuluu jäseninä
- kuusi (6) vammaisten edustajaa
- kaksi (2) jäsentä hyvinvointitoimikunnasta
- yksi (1) jäsen rakennus- ja ympäristölautakunnasta
- yksi (1) jäsen kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta
- yksi (1) jäsen sivistyslautakunnasta
Lisäksi vammaisneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus
- yhdellä (1) kaupunginhallituksen edustajalla
- yhdellä (1) kaupunkirakennelautakunnan edustajalla
- yhdellä (1) joukkoliikennelautakunnan edustajalla
- yhdellä (1) nuorisovaltuuston edustajalla
- yhdellä (1) sivistyspalveluiden toimialan asiantuntijalla

Jäsenistä vammaisten edustajat vammaisneuvostoon haetaan julkisella haulla.
Hyvinvointitoimikunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä sivistyslautakunta valitsevat jäsenensä vammaisneuvostoon. Kaupunginhallitus, kaupunkirakennelautakunta, joukkoliikennelautakunta ja nuorisovaltuusto valitsevat edustajansa vammaisneuvostoon. Sivistyslautakunta valitsee toimialansa asiantuntijan vammaisneuvostoon.

4 §
Vammaisneuvoston kokouksissa asiat esittelee hyvinvointikoordinaattori. Esittelijän esteellisenä tai poissa ollessa asiat esittelee hänen sijaisekseen nimetty.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje