Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut 1.1.2023 alkaenHyväksytty: Kaupunkirakennelautakunta 8.11.2022/247, voimaantulo 1.1.2023
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1732623Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt oheisen hinnaston kokouksessaan 8.11.2022/247.
Maksuja ei peritä kiinteistöjen katoilta tapahtuvista lumenpudotustöistä.

Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi.

Myönnetyn ja hakijan peruman luvan käsittelystä peritään tarkastus- ja valvontamaksu (89,25 euroa). Maksu on veroton viranomaismaksu, johon ei lisätä arvonlisäveroa.

1. Tarkastus- ja valvontamaksu peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien lukumäärän perusteella.
Maksuun sisältyy tarkastus- ja valvontamaksu, joka peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien lukumäärän perusteella. Maksu sisältää liikenteen-ohjaussuunnitelman tarkistamisen. Mikäli kohteessa pitää käydä useampia kertoja, määritellään maksu ylimääräisen valvontakäynnin hinnan perusteella.

Tarkastus- ja valvontamaksu / veroton (€)
Ei käyntiä kohteessa / 89,25
Yksi (1) käynti kohteessa / 179,55
Kaksi (2) käyntiä kohteessa / 268,80
Kolme (3) käyntiä kohteessa / 358,05

Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu (€/käynti).
Ylimääräinen valvontakäynti 89,25
Tarkastus- ja valvontamaksu sekä ylimääräisestä valvontakäynnistä perittävä maksu ovat verottomia viranomaismaksuja, joihin ei lisätä arvonlisäveroa.

2. Maksu kadun tai yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaaksi (pois yleisestä käytöstä).
Maksuluokka 1
Maksuluokkaan 1, kuuluvat liikennemääriltään vilkkaat ja keskeiset alueet, joissa työmaa aiheuttaa suurimmat häiriöt ajoneuvoliikenteelle, jalankululle sekä alueen asukkaille ja alueella toimiville yrityksille.

Alueen käyttömaksu / alv 0 % €/vrk
alle 60 m2 / 16,00
61–120 m2 / 32,00
121–240 m2 / 47,00
241–500 m2 / 62,00
501–5000 m2 / 93,00
yli 5000 m2 / 93,00 + 0,10 €/ m2*
Maksuluokka 2
Maksuluokkaan 2, kuuluu kaikki muut asemakaava-alueen kadut ja muut yleiset alueet.

Alueen käyttömaksu / alv 0 % €/vrk
alle 60 m2 /11,00
61–120 m2 / 19,00
121–240 m2 / 28,00
241–500 m2 / 41,00
501–5000 m2 / 62,00
yli 5000 m2 / 62,00 + 0,07 €/ m2*

Maksuluokka 3
Maksuluokkaan 3, kuuluvat asemakaava-alueen rakentamattomat alueet.
Alueen käyttömaksu / alv 0 % €/vrk
alle 60 m2 / 2,00
61–120 m2 / 4,00
121–240 m2 / 5,00
241–500 m2 / 7,00
501–5000 m2 / 10,00
yli 5000 m2 / 10,00 + 0,01 €/ m2*

Työalue on rajattava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta ympäristölle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen.
Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
* yli 5000 m2 kokoisissa työmaissa peritään suurimman alueen maksua ja lisäksi neliökohtaista maksua siltä osin mikä ylittää 5000 m2.

3. Alle 8 tuntia kestävä yleisen alueen käyttö
Yhden päivän (alle 8 tuntia) kestävästä yleisen alueen (alle 60 m2) käytöstä peritään maksua 89,25 €/kerta (hinta on veroton viranomaismaksu). Tarkastus- ja valvontamaksua ei peritä.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje