Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2023Hyväksytty:
Kaupunkirakennelautakunta 13.12.2022/271
Voimaantulo: 1.1.2023
Kaupunkirakennelautakunta 13.12.2022 https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1746691


Sisällys
1 § Johdanto
2 § Kaupunkirakennepalvelut
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kaupunkirakennepalvelut

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunkirakennepalveluiden ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kaupunkirakennelautakunta hallintosäännön 15 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan asianomainen palvelujohtaja. Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

3 § Lautakunnan toimivalta

Kaupunkirakennelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 13, 14, 15 ja 16 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat) 9 (taloudenhoito) ja 11 (sisäinen valvonta- ja riskienhallinta).

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakennepalveluille kuuluvan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen toimivallan siirtämisestä kaupunkirakennelautakunnan alaisille palvelualueille ja palveluyksiköille määrätään seuraavaa:

Esihenkilöiden yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelujohtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö vastaavat lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää palvelualueensa tutkimusluvista.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Asiakas- ja tukipalvelut palveluyksikössä talous- ja hallintopäällikkö tai asiakaspalvelupäällikkö
1) antaa maanomistajan suostumuksen tapahtuman järjestämiselle

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje