Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän nuorisovaltuuston säännöt (2022)

  Jyväskylän nuorisovaltuuston säännöt   
Hyväksytty: Kaupunginhallitus 26.10.2020/250, voimaantulo 27.10.2020 alkaen  
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 1.11.2021/331, voimaantulo 2.11.2021 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 10.10.2022/277, voimaantulo 11.10.2022 alkaen
  JYVÄSKYLÄN NUORISOVALTUUSTO

Jyväskylän nuorisovaltuuston säännöt
1 § Toiminta-ajatus ja -periaatteet
2 § Nuorisovaltuuston tehtävät
3 § Toimintakausi
4 § Nuorisovaltuutetut
5 § Nuorisovaltuuston kokoukset
6 § Huippukokous
7 § Hallitus
8 § Työryhmät
9 § Nuorisovaltuuston edustajana toimiminen
10 § Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit
11 § Nuorisovaltuuston viestintä
12 § Sääntöjen muuttaminen

1 § Toiminta-ajatus ja -periaatteet
Organisaation nimi on Jyväskylän Nuorisovaltuusto. Organisaation kotipaikka ja toiminta-alue on Jyväskylä. Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20-vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria. Jäsenten tulee joko olla Jyväskylässä kirjoilla tai opiskelemassa. Nuorisovaltuusto on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n mukaisesta sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen alainen vaikuttamistoimielin. Kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuuston vuosittain nuorisovaltuuston Huippukokouksen esityksestä.

2 § Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto pyrkii kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta sekä edistämään nuorten oloja myös oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla.

Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä, lausuntoja ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Nuorisovaltuusto tekee vuosittain esityksen nuorten omiin hankkeisiin varatun määrärahan jakamisesta, josta päätöksen tekee nuorisopäällikkö.

3 § Toimintakausi
Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi (1) vuosi. Toimintakausi vaihtuu vuosittain syksyllä. Nuorisovaltuusto kokoontuu toimintakauden aikana vähintään seitsemän (7) kertaa ja järjestää kaksi (2) huippukokousta vuosittain.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Toimintasäännöt ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje