Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 2021Rakennus- ja ympäristöjaosto on hyväksynyt 8.12.2020/61, voimaan 1.1.2021.
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1389153


1 SOVELTAMISALA

Maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla.

2 TARKASTUSMAKSU

Hakemuksen käsittelystä hakijan on suoritettava Jyväskylän maa-aineslupaviranomaiselle seuraavat maksut:

2.1 Lupahakemuksen tarkastaminen

Hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 13,53 € / 1000 m3
• kuitenkin vähintään 496 €
• kuitenkin enintään 9363 €

Mikäli maa-aineslupa ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa käsitellään yhdessä, peritään maa-aineslupahakemuksen tarkastamisesta 2.1 kohdan maksu ja ympäristölupahakemuksen käsittelystä 50 % voimassa olevan ympäristölupataksan maksusta. (MaL 4 a§, YSL 47a §)

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa (MaL 5 §) 333 €

2.2 Luvan muutos

Maa-aineslain 16 § 2 momentin mukainen muutos voimassa olevaan lupaan 333 €

Mikäli otettavaksi esitetty maa-ainesmäärä kasvaa luvan muutoksen seurauksena, kyseessä on uusi lupahakemus ja siihen sovelletaan kohtaa 2.1.

2.3 Luvan siirto

Maa-aineslain 13 a § mukaisesta luvan siirrosta uudelle haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 333 €

2.4 Luvan jatkaminen

Maa-aineslain 10 § 3 momentin mukaisen luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään 50 prosenttia
2.1 kohdan mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 333 €

Mikäli kyseessä on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa, peritään 201 €

2.5 Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen (MaL 21 § ja YSL 199 §)

Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 393 euron lisämaksu.

Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 782 euron lisämaksu.

2.6 Tarkastusmaksun määrääminen korotettuna

Luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, johon jälkikäteen haetaan lupaa, peritään lupahakemuksen tarkastusmaksu kaksinkertaisena.

2.7 Hakemuksen hylkääminen, peruminen tai tutkimatta jättäminen

Mikäli lupahakemus hylätään (kielteinen päätös), peritään tämän taksan mukainen maksu.

Jos hakija peruuttaa lupahakemuksen kirjallisesti ennen päätöksentekoa, peritään 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 prosenttia. Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.

Tarkastusmaksua ei palauteta, jos luvan saaja luopuu maa-aineksen ottamisesta aloittamatta sitä.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje