Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Konsernihallinnon toimintasääntö

vaihtoehtoinen nimi: (2021)Hyväksytty: Kaupunginhallitus 29.5.2017/140, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 26.3.2018/54, voimaantulo 1.4.2018 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 17.12.2018/254, voimaantulo 1.1.2019
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 18.3.2019/51, voimaantulo 1.4.2019
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 26.8.2019/146, voimaantulo 1.9.2019
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 21.12.2020/314, voimaantulo 1.1.2021
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1396207


SISÄLLYS

1 § Johdanto
2 § Konsernihallinnon organisaatio
3 § Konsernihallinnon tehtävät
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Konsernihallinnon ohjausryhmät
6 § Erityislakien mukaan kunnan tehtäviin kuuluva päätösvalta
7 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään konsernihallinnon viranhaltijoille kuuluvasta toimivallasta.

2 § Konsernihallinnon organisaatio

Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sen johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta vastaa kansliapäällikkö. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää konsernihallinnon jakautumisesta palvelualueiksi sekä palveluyksiköiksi ja niiden nimistä.

Konsernihallinnon palvelualueita ovat:

1. Päätöksenteon tuki
2. Henkilöstöpalvelut
3. Talous ja strategia
4. Elinkeino ja työllisyys
5. Viestintä ja markkinointi

Päätöksenteon tuki -palvelualueen palvelujohtajana toimii kansliapäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

a. Johtamisen tuki
b. Luottamushenkilöpalvelut ja asianhallinta
c. Laki- ja kilpailuttamispalvelut
d. Sisäinen tarkastus

Henkilöstöpalvelut-palvelualueen palvelujohtajana toimii henkilöstöjohtaja. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

a. Henkilöstöresurssien ohjaus
b. Työkyky ja osaaminen

Talous ja strategia -palvelualueen palvelujohtajana toimii talous- ja strategiajohtaja. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

a. Strategia ja kehittäminen
b. Taloussuunnittelu ja tietojohtaminen
c. Omistajaohjaus ja rahoitus
d. Tietohallinto

Tietohallinto toimii omana nettoyksikkönä, ja sen toiminnasta vastaa tietohallintojohtaja, jolla on palvelujohtajaa vastaava toimivalta.

Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen palvelujohtajana toimii elinkeinojohtaja. Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

a. Elinkeinoyksikkö
b. Työllisyyspalvelut
c. Matkailu

Viestintä ja markkinointi -palvelualueen palvelujohtajana toimii viestintäjohtaja.

Konsernihallinnon hallinnollisena esimiehenä toimii kansliapäällikkö. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa taloudesta ja raportoivat toiminnastaan kansliapäällikölle. Tietohallintojohtaja vastaa palveluyksikkönsä taloudesta ja raportoi toiminnastaan talous- ja strategiajohtajalle. Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen johtaja raportoi elinkeinoyksikön osalta kaupunginjohtajalle.

Konsernihallinnon toimintaa koordinoi konsernihallinnon johtoryhmä, jonka nimeää kansliapäällikkö. Konsernihallinnon palvelualueilla voi olla oma johtoryhmä. Palvelualueen johtoryhmän nimeää asianomainen palvelujohtaja. Tietohallinnon johtoryhmän nimeää tietohallintojohtaja.

Konsernihallintoon kuuluu Sisäinen tarkastus, joka raportoi kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Tarkastuspäällikön hallinnollisena esimiehenä toimii kansliapäällikkö. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään tarkemmin kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje