Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2020


Selvennys: 1.6.2020Hyväksytty: sivistyslautakunta 17.5.2017/36, voimaantulo 1.6.2017
Tarkistettu: sivistyslautakunta 18.12.2018/107, voimaantulo 1.1.2019
Tarkistettu: sivistyslautakunta 20.2.2019/7, voimaantulo 1.3.2019
Tarkistettu: sivistyslautakunta 15.5.2019/32, voimaantulo 1.6.2019
Tarkistettu: sivistyslautakunta 26.2.2020/10, voimaantulo 1.3.2020
Tarkistettu: sivistyslautakunta 26.5.2020/25, voimaantulo 1.6.2020
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1307921Sisällys

1 § Johdanto
2 § Sivistyksen toimiala
3 § Sivistyslautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään sivistyslautakunnan ja sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Sivistyksen toimiala

Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja. Toimiala jakautuu edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta. Palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa ja palveluyksiköiden johtajat palvelujohtajien alaisuudessa. Toimialaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää toimialajohtaja.

Sivistyksen toimialan palvelualueita ovat
1) Varhaiskasvatus 1
2) Varhaiskasvatus 2
3) Perusopetus 1
4) Perusopetus 2
5) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.

Hallintosäännön 43 §:n mukaisena toimialan asiakirjahallinnosta vastaavana toimii hallintopäällikkö.

Sivistyslautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan palvelujohtaja.
Toimialajohtaja päättää asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.

3 § Sivistyslautakunnan toimivalta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuslain, kotihoidon ja yksityisenhoidon tuesta annettujen lakien, perusopetuslain, nuorisolain ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain sekä niihin liittyvän muun lainsäädännön nojalla järjestettävistä palveluista.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi sivistyslautakunta

- päättää oppilaaksi oton perusteista (perusopetuslaki 6§)
- päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteet (perusopetuslaki 32§)
- hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
- päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista, kaupunkikohtaisesta painotetusta opetuksesta ja erityiskoulujen erityistehtävistä
- hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (perusopetuslaki 29§)
- päättää perusopetuksen opetusresurssien jakoperusteista
- päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (perusopetuslaki 20§)
- päättää antamansa opetuksen arvioinnista (perusopetuslaki 21§)
- päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
- päättää tehtäväalueensa avustusten myöntämisestä ja avustusten luonteisten yhteistyösopimusten tekemisestä
- päättää tehtäväalueellaan tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä

Perusturvalautakunnan sekä sivistyslautakunnan yhteisen yksilöasiainjaoston tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Sivistyslautakunnan tehtäväalueen osalta asiat esittelee jaostossa lautakunnan nimeämä viranhaltija.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje