Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2020


Selvennys: 1.6.2020Hyväksytty: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 10.5.2017/22, voimaantulo 1.6.2017
Tarkistettu: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 20.3.2019/13, voimaantulo 1.4.2019
Tarkistettu: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 29.5.2019/26, voimaantulo 1.6.2019
Tarkistettu: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 13.5.2020/27, voimaantulo 1.6.2020
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1303223


Sisällys

1 § Johdanto
2 § Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualue
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo
1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä ja sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sekä sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kulttuuri ja liikuntapalvelut -palvelualue kuuluu sivistyksen toimialaan. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii kulttuuri- ja liikuntapalvelut, joka jakaantuu palveluyksiköiksi ja voi edelleen jakaantua toimintayksiköihin.

Palvelualueen palveluyksiköitä ovat:

1) kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
2) kirjastopalvelut
3) liikuntapalvelut
4) museopalvelut
5) Jyväskylän kaupunginteatteri
6) Jyväskylä Sinfonia
7) Jyväskylän kansalaisopisto

Museopalveluihin kuuluvat Keski-Suomen museo ja Jyväskylän taidemuseo, jotka vastaavat museolakiin kirjatuista alueellisen vastuumuseon tehtävistä Keski-Suomessa ja Suomen käsityön museo, joka toimii museolain mukaisena käsityön valtakunnallisena vastuumuseona. Museoita ylläpidetään museolain mukaisesti. Jyväskylän kaupunki turvaa kyseisten museoiden museokokoelmien säilymisen museokokoelmina myös siinä tapauksessa, että museoiden toiminta lakkaa.

Palvelualueen toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää palvelujohtaja.

Toimialajohtaja vastaa sivistyksen toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtaja vastaa palvelualueensa kehittämisestä, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Hallintosäännön 44 §:n mukaisena sivistyspalvelujen asiakirjahallinnosta vastaavana toimii hallintopäällikkö.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan palvelujohtaja.
Toimialajohtaja käyttää puhevaltaa kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueella tuomioistuimessa, ellei asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöstä.

Toimialajohtaja päättää asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.

3 § Lautakunnan toimivalta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää kuntien kulttuuritoiminnasta, taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien, yleisistä kirjastoista annetun lain, liikuntalain, museolain sekä teatteri- ja orkesterilain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä kansalaistoiminnan edistämisestä.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
- taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja oppilaspaikkasopimuksista
- avustusten myöntämisestä ja vastaavan luonteisten sopimusten tekemisestä
- tehtäväalueellaan maksujen perusteista ja liikuntapaikkamaksuista
- tehtäväalueellaan liikuntapaikkojen yleisistä vuorojenjakoperiaatteista

Keski-Suomen museoyhdistystä kuullaan, kun kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan valmistellaan Keski-Suomen museota koskevia asioita. Museoyhdistyksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä Keski-Suomen museon asioita.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: L ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje