Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2020


Selvennys: 2/2020Hyväksytty: Perusturvalautakunta 18.5.2017/49, voimaantulo 1.6.2017
Tarkistettu: Perusturvalautakunta 13.12.2018/111, voimaantulo 1.1.2019
Tarkistettu: Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.1.2020/6, voimaantulo 1.2.2020
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1255868Sisällysluettelo

1 § Johdanto
2 § Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kunnan tehtäväksi laissa säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala jakautuen edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Palvelujohtajat toimivat toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan osalta.

3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta

Lautakunnan ja jaostojen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on terveydenhuollon jaosto sekä yksilöasianjaosto. Yksilöasiainjaosto toimii monijäsenisenä yhteisenä toimielimenä sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä sivistyslautakunnalle.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Viranhaltija päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön johtamisesta ja esimiestyöstä toimenkuvansa ja kaupungin henkilöstöhallinnollisten linjausten mukaisesti. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten ohella noudatetaan seuraavia toimivaltasäännöksiä:

Toimialajohtaja

- antaa viranomaiselta pyydetyt toimialaa koskevat kirjalliset vastineet, selitykset, lausunnot ja esitykset, ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä.
- vastaa palvelujohtajia tai useampaa palvelukokonaisuutta koskeviin selvityspyyntöihin sekä muistutuksiin ja kanteluihin.

Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä, päättää ne asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.

Hallintopäällikkö

- ratkaisee toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt.
- toimii asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla.

Palvelujohtaja

- päättää käyttömaksuista ja hinnoittelusta, jos lautakunta on vahvistanut asianomaista maksua koskevat yleiset periaatteet.
- käyttää oman palvelualueensa palveluissa sovellettavan erityislainsäädännön mukaista toimivaltaa.
- palvelujohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille ja toimihenkilöille näiden tehtäviin kuuluvissa erityislainsäädännön kysymyksissä.
- antaa viranomaiselta pyydetyt palvelualuetta koskevat kirjalliset vastineet, selitykset, lausunnot ja esitykset ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä.
- vastaa palvelupäälliköitään ja palveluitaan koskeviin kanteluihin, muistutuksiin, vaatimuksiin ja selvityspyyntöihin.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje