Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan taksa 2020Jyväskylän kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Rakennus- ja ympäristöjaosto on 17.12.2019/59 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus ja valvontatehtävistä perittävät maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2020 lukien.
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1240106

Kaupunkirakennelautakunta on 17.12.2019/261 hyväksynyt kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä suoritettavat maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2020 lukien. https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1239412


Yleistä

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten*) nojalla.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.
------
*) Asetus kokoontumishuoneistoista ja alueista, aravalaki ja -asetus, korkotukia koskevat lait ja -asetukset, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, pelastuslaki, väestötietolaki ja -asetus, uhkasakkolaki

YLEISTÄ
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA
(MRL 125 §)

1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 410 €
1a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5.50 €/m2

2. Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen osalta 285 €
2a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,00 €/m2
Maksun alentaminen: Enintään kaksiasuntoisen uudisrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 %, kohtien 2 ja 2a mukaisista maksuista, kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen käsittelyyn 1.11.-31.1. välisenä aikana. Maksualennusta ei myönnetä kiinteistöinsinöörin maksusta.

3. Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen ja/tai katoksen rakentaminen tai laajentaminen rakennusta/katosta kohti 150 €
3a lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan ja/tai katoksen pinta-alan mukaan 3,70 €/m2

4. Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) (MRL 125.2 §), korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §), muu korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §), rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen (MRL 125.4 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.4 § 125.5 §)
Rakennusta kohti 310 €
4a Lisäksi muutettavan alueen kokonaisalan mukaan 3,70 €/m2

5. Kiinteistön vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteiston rakennus- tai muutostyöt
Rakennuspaikkaa kohti 545 €
5a Lisäksi rakennettavaa tai muutettavaa järjestelmää kohti rakennuksittain
– vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä 545 €/järjestelmä

5.1 Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lvi-järjestelmän uusiminen 200 €

6. Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa (MRL 125 §) 480 €

6.1 Tuulivoimala, yli 100 kW, alle 2 MW 3380 €/ voimalayksikkö
6.2 Tuulivoimala, yli 2 MW 3380 €/ voimalayksikkö+
6.2.1 Lisäksi napakorkeuden mukaan 115 €/ napakork. alkava 10 m

Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useampia kohdissa 1-5 tarkoitettuja toimenpiteitä, peritään toimenpiteistä rakennuskohtainen maksu vain kertaalleen.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje