Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

TSV-jätetaksa 2019

vaihtoehtoinen nimi: Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa, Jyväskylä / Muurame
Selvennys: 1/2019Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksynyt 24.1.2019/2. Voimaantulo 1.2.2019
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1143985YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA
1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue
2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset

TSV-PALVELUN MAKSUT
3 § Tyhjennysmaksujen perusteet
4 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ
5 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME
6 § Lisämaksut

VOIMAANTULO
7 § Voimaantulo


YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA

1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksun perusteista määrätään TSV-jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran- omaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kunnille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, osakassopimuksen mukaisesti. Mustankorkea Oy hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut suoritetaan Mustankorkea Oy:lle.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Kunnan on järjestettävä muun kuin sen vastuulle jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Jyväskylässä ja Muuramessa. Taksa koskee kunnan toissijaisen vastuun perusteella kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaa yhdyskuntajätettä.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje