Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Perusturvalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2019


Tunniste: 2019

Sisällysluettelo

1 § Johdanto
2 § Perusturvan toimiala
3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään perusturvalautakunnan sekä perusturvan toimialan viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Perusturvan toimiala

Perusturvalautakunta vastaa kunnan tehtäväksi laissa säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii perusturvan toimiala jakautuen edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa perusturvan toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta perusturvalautakunnalle. Palvelujohtajat toimivat toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä perusturvan toimialan osalta.

3 § Lautakunnan ja jaostojen toimivalta

Lautakunnan ja jaostojen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Perusturvalautakunnassa on terveydenhuollon jaosto sekä yksilöasianjaosto. Yksilöasiainjaosto toimii monijäsenisenä yhteisenä toimielimenä perusturvalautakunnalle sekä sivistyslautakunnalle.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Viranhaltija päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön johtamisesta ja esimiestyöstä toimenkuvansa ja kaupungin henkilöstöhallinnollisten linjausten mukaisesti. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten ohella noudatetaan seuraavia toimivaltasäännöksiä:

Toimialajohtaja

- antaa viranomaiselta pyydetyt toimialaa koskevat kirjalliset vastineet, selitykset, lausunnot ja esitykset, ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä perusturvalautakunnan päätöstä.
- vastaa palvelujohtajia tai useampaa palvelukokonaisuutta koskeviin selvityspyyntöihin sekä muistutuksiin ja kanteluihin.
- Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä, päättää ne asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje