Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan taksa 2019


Selvennys: 12/2018Jyväskylän kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Rakennus- ja ympäristöjaosto on 4.12.2018/54 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus ja valvontatehtävistä perittävät maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2019 lukien http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1131151

Kaupunkirakennelautakunta on 2.12.2014/363 hyväksynyt kiinteistöinsinöörin maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2015 lukien http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=2%2e12%2e2014%2016%3a30%3a00.Yleistä

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten*) nojalla.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.
------
*) Asetus kokoontumishuoneistoista ja alueista, aravalaki ja -asetus, korkotukia koskevat lait ja -asetukset, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, pelastuslaki, väestötietolaki ja -asetus, uhkasakkolaki

YLEISTÄ

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA
(MRL 125 §)

1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 400 €
1a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5.40 €/m2

2. Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen osalta 279 €
2a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,90 €/m2
Maksun alentaminen: Enintään kaksiasuntoisen uudisrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 %, kohtien 2 ja 2a mukaisista maksuista, kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen käsittelyyn 1.11. - 31.1. välisenä aikana. Maksualennusta ei myönnetä kiinteistöinsinöörin maksusta.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje