Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 2019


Selvennys: 12/2018Jyväskylän kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 2019

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksynyt 4.12.2018/53
Voimaantulo 1.1.2019 alkaen http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=11311491 SOVELTAMISALA

Maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla.

2 TARKASTUSMAKSU

Hakemuksen käsittelystä hakijan on suoritettava Jyväskylän maa-aineslupaviranomaiselle seuraavat maksut:

2.1 Lupahakemuksen tarkastaminen

Hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan 13,00 €/1000 m3

• kuitenkin vähintään 476 €
• kuitenkin enintään 8999 €

Mikäli maa-aineslupa ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa käsitellään yhdessä, peritään maa-aineslupahakemuksen tarkastamisesta 2.1 kohdan maksu ja ympäristölupahakemuksen käsittelystä 50 % voimassa olevan ympäristölupataksan maksusta. (MaL 4 a §, YSL 47a §)

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke,
josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman
erillistä ottamissuunnitelmaa (MaL 5 §) 320 €

2.2 Luvan muutos

Maa-aineslain 16 § 2 momentin mukainen muutos voimassa olevaan lupaan 320 €

Mikäli otettavaksi esitetty maa-ainesmäärä kasvaa luvan muutoksen seurauksena, kyseessä on uusi lupahakemus ja siihen sovelletaan kohtaa 2.1.

2.3 Luvan siirto

Maa-aineslain 13 a § mukaisesta luvan siirrosta uudelle
haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 320 €

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje