Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän nuorisovaltuuston säännöt 2018


Selvennys: 10/2018


Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita sellainen henkilö, joka täyttää nuorisovaltuuston
toimikauden aikana vähintään 13, mutta ei ole valittaessa 20 vuotta vanhempi.

Nuorisovaltuuston jäsenen tulee olla kirjoilla Jyväskylän kaupungissa. Kuitenkin nuorisovaltuustoon valittu oppilaitoksen edustaja voi olla kirjoilla jossakin muussa kunnassa.

Nuorisovaltuutettu sitoutuu toimikautensa aikana käymään kokouksissa, olemaan aktiivinen ja noudattamaan sääntöjä. Mikäli nuorisovaltuutettu laiminlyö säännöllisesti luottamustointaan, voidaan hänet erottaa nuorisovaltuuston päätöksellä.

Mikäli edustaja luopuu paikastaan kesken kauden, hänen taustatahonsa valitsee uuden edustajan hänen tilalleen. Jos edustaja lopettaa taustatahossa toimimisen, voi nuorisovaltuutettu jatkaa toimimista nuorisovaltuustossa nuorisovaltuuston päätöksellä.

5 § Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto järjestäytyy toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa ja valitsee itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin, tiedottajan, somevastaavan sekä kouluyhteistyövastaavan.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava nuorisovaltuutetuille sähköisesti. Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja päätäntävaltainen, kun sen ajankohta ja kokouspaikka on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ja paikalla on vähintään kymmenen (10) nuorisovaltuutettua. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen nuorisovaltuuston kokouksen.

Kokouksissa äänestäminen suoritetaan pääsääntöisesti käsiäänestyksellä. Äänestys suoritetaan kuitenkin suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin nuorisovaltuutettu niin vaatii. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

Kokouksille valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajien tulee olla tarkkana kokouksen aikana ja vahvistaa pöytäkirja kokouksen jälkeen yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Pöytäkirjan tulee olla tarkastettuna allekirjoituksineen viikon kuluessa kokouksesta.

Kokouksiin on tultava ajoissa ja siellä on käyttäydyttävä asiallisesti. Jos valtuutettu ei pääse kokoukseen, on hänen ilmoitettava poissaolostaan henkilökohtaisesti puheenjohtajistolle tai osallisuuskasvatuksen koordinaattorille.

Nuorisovaltuusto voi kokouksessaan antaa päätäntävallan yksittäisessä asiassa hallitukselle tai toimikunnalle.

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia siten, että osallistujilla on läsnäolo-oikeus. Osallistujalle voidaan myöntää myös puheoikeus.

6 § Huippukokous

Nuorisovaltuusto järjestää toimikautensa aikana kaksi (2) Huippukokousta. Syksyn Huippukokouksessa vahvistetaan nuorisovaltuuston tulevan kauden kokoonpano. Keväällä järjestettävässä huippukokouksessa nuorisovaltuusto tekee esityksen hankerahan jaosta.

Syksyn Huippukokous on vanhan nuorisovaltuuston viimeinen kokous. Siinä äänioikeutettuja ovat vanhat nuorisovaltuutetut.

Kevään Huippukokouksessa äänioikeutettuja hankerahan jakamisesta päätettäessä ovat nuorisovaltuuston jäsenet. Nuorisovaltuutettu ei voi osallistua äänestykseen, mikäli äänestys käsittelee oman taustatahon hanketta. Keväällä pidettävässä huippukokouksessa jokaisella paikallaolijalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu Huippukokouksen koolle. Kokouskutsu on lähetettävä nuorisovaltuutetuille, nuorisotiloille ja oppilaitoksille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje