Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän nuorisovaltuuston säännöt 2018


Selvennys: 10/2018

[taulukkko]
Hyväksytty: Kaupunginhallitus 22.10.2018/199, voimaantulo 23.10.2018 alkaen

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1109968
[taulukkko.]

1 § Toiminta-ajatus ja -periaatteet
2 § Nuorisovaltuuston tehtävät
3 § Toimintakausi
4 § Nuorisovaltuutetut
5 § Nuorisovaltuuston kokoukset
6 § Huippukokous
7 § Hallitus
8 § Työryhmät
9 § Nuorisovaltuuston edustajana toimiminen
10 § Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit
11 § Nuorisovaltuuston viestintä
12 § Sääntöjen muuttaminen

1 § Toiminta-ajatus ja -periaatteet

Jyväskylän nuorisovaltuusto (nuva) on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n mukaisesta sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä.

Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen alainen vaikuttamistoimielin. Kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuuston vuosittain nuorisovaltuuston Huippukokouksen esityksestä.

2 § Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto pyrkii kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia myös oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla.

Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä, lausuntoja ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Nuorisovaltuusto tekee vuosittain esityksen nuorten omiin hankkeisiin varatun määrärahan jakamisesta, josta päätöksen tekee palvelupäällikkö.

3 § Toimintakausi

Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Toimintakausi vaihtuu vuosittain syksyllä.

Nuorisovaltuusto kokoontuu toimintakauden aikana vähintään seitsemän (7) kertaa ja järjestää kaksi (2) huippukokousta vuosittain.

4 § Nuorisovaltuutetut

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 jäsentä, jotka edustavat Jyväskylän yläkouluja (14), lukioita (9), Jyväskylän ammattiopistoa (6), Jyväskylän kristillistä opistoa (1) ja Nuorten Taidetyöpajaa (1). Nuorisotilapaikoista luovutaan. Nuorisovaltuusto varaa paikan vähintään seitsemälle (7) toiminnasta kiinnostuneelle nuorelle, jotka valitaan syksyn Huippukokouksessa. Lisäksi nuorisovaltuusto äänestää keskuudestaan kaksi (2) vanhaa jäsentä uuteen nuorisovaltuustoon. Varajäsenistä luovutaan.

Vapaita paikkoja jäädessä täyttämättä, syksyn Huippukokouksessa on nuvaan mahdollista liittyä vielä kuluvan toimintavuoden aikana, valtuuston harkinnan mukaan, jotta vapaat paikat saataisiin täytetyiksi.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje