Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toimintasääntö 2017


Tunniste: 6/2017Hyväksytty: Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen johtokunta 18.5.2017/6, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=9659031 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Toimintasääntö koskee Altek Aluetekniikka -liikelaitosta. Toimintasääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Altek Aluetekniikka -liikelaitos.

3 § Toimiala ja tehtävät

Hallintosäännön 17 §:n mukaan Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.

4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnan kokoonpanosta hallintosäännön 14 §:ssä päätetyn lisäksi johtokunnan kokouksessa on puhe ja läsnäolo-oikeus henkilöstön edustajalla.

5 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja hallintosäännössä. Lisäksi johtaja:
- päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin.
- päättää liikelaitoksen tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaatteiden tarkentamisesta kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.
- edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueen palvelumyyntiä koskevissa sopimuksissa.

6 § Kadunrakennuspäällikkö ja kunnossapitopäällikkö

Sen lisäksi, mitä hallintosäännön 28§:ssä ja 9 luvussa on määrätty, kadunrakennuspäällikkö ja kunnossapitopäällikkö päättävät tarjoushinnoittelusta liikelaitoksen johtajan linjausten mukaisesti.

7 § Voimaantulo

Johtosääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje