Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan taksa 2018

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
Tunniste: 2018Rakennus- ja ympäristöjaosto on 5.12.2017/37 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus ja valvontatehtävistä perittävät maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2018 lukien
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1013016.

Kaupunkirakennelautakunta on 2.12.2014/363 hyväksynyt kiinteistöinsinöörin maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2015 lukien http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=2%2e12%2e2014%2016%3a30%3a00.Yleistä

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten*) nojalla.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

*) Asetus kokoontumishuoneistoista ja alueista, aravalaki ja -asetus, korkotukia koskevat lait ja -asetukset, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, pelastuslaki, väestötietolaki ja -asetus, uhkasakkolaki

YLEISTÄ

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 §)

1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 390 €
1a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5.25 €/m2

2. Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen/lomarakennuksen osalta 266 €
2a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,80 €/m2

Maksun alentaminen: Enintään kaksiasuntoisen uudisrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 %, kohtien 2 ja 2a mukaisista maksuista kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen käsittelyyn 1.11. - 31.1. välisenä aikana. Maksualennusta ei myönnetä kiinteistöinsinöörin maksusta.

3. Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen ja/tai katoksen rakentaminen tai laajentaminen rakennusta / katosta kohti 145 €
3a lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan ja/tai katoksen pinta-alan mukaan 3,50 €/m2

4. Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) (MRL 125.2 §), korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §), muu korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.4 §)
Rakennusta kohti 298 €
4a Lisäksi muutettavan alueen kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2

5. Kiinteistön vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteiston rakennus- tai muutostyöt
Rakennuspaikkaa kohti 525 €
5a Lisäksi rakennettavaa tai muutettavaa järjestelmää kohti rakennuksittain – vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä 525 €/järjestelmä
5.1 Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lvi-järjestelmän uusiminen 190 €

6. Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa (MRL 125 §) 465 €

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje