Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätehuoltomääräykset (2017)

vaihtoehtoinen nimi: Kunnalliset jätehuoltomääräykset
Tunniste: 2017Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa 6.4.2017/6. Voimassa 1.6.2017 alkaen.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=955639
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?955639
Sisältö

Yleinen osa
1. Jätehuoltomääräykset yleisesti
2. Jätehuollon eri toimijat
3. Tuottajavastuu
4. Lisätietoa jätehuollosta

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet
1 § Soveltamisala
2 § Määritelmät
3 § Jätehuollon tavoitteet

2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluminen
4 § Velvollisuus kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään
5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan jätehuoltojärjestelmässä
6 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia
8 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia eli kimppa
9 § Aluekeräyspiste
10 § Saaressa sijaitsevan kiinteistön jätehuollon järjestäminen
11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat


3 LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöllä
13 § Hyötyjätteet
14 § Sekajäte
15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet
16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet
17 § Muut erikseen lajiteltavat ja kerättävät jätteet

4 LUKU Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen
18 § Kompostointi
19 § Jätteen polttaminen, hautaaminen tai johtaminen viemäriverkkoon

5 LUKU Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen
20 § Jäteastiatyypit
21 § Jäteastian merkitseminen
22 § Jäteastioiden täyttäminen
23 § Jäteastioiden tyhjennysvälit
24 § Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
25 § Kunnossapito ja pesu

6 LUKU Jätteen keräyspaikat
26 § Jäteastian sijoittaminen
27 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen
28 § Jätekuilut
29 § Alueelliset keräyspaikat ja hyötykeräyspisteet

7 LUKU Jätteenkuljetus
30 § Kuormaaminen ja kuljettaminen
31 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
32 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

8 LUKU Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajäte-
huollon piiriin kuuluvat lietteet
33 § Lietteen toimittaminen käsiteltäväksi ja tyhjennysvälit
34 § Lietteiden omatoiminen käsittely

9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen
35 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
36 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
37 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto
38 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
39 § Erityisjätteet

11 LUKU Muut määräykset
40 § Tiedottamisvelvoite
41 § Jätehuoltomääräysten valvonta
42 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
43 § Voimaantulo
44 § Siirtymäsäännökset


jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: J ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje