Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Katutyölupamaksut (2017)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut
Tunniste: 2017

Jyväskylän kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut 1.2.2017 alkaenKaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 17.1.2017/15.
Voimaantulo 1.2.2017 alkaen.
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=934473Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt oheisen hinnaston kokouksessaan 17.1.2017.

Maksuja ei peritä kiinteistöjen katoilta tapahtuvista lumenpudotustöistä.

Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi.
Myönnetyn ja hakijan peruman luvan käsittelystä peritään tarkastus- ja valvontamaksu (86,00 euroa). Maksu on veroton viranomaismaksu, johon ei lisätä arvonlisäveroa.

1. Tarkastus- ja valvontamaksu peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien lukumäärän perusteella.

Maksuun sisältyy tarkastus- ja valvontamaksu, joka peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien lukumäärän perusteella. Maksu sisältää liikenteenohjaussuunnitelman tarkistamisen. Mikäli kohteessa pitää käydä useampia kertoja, määritellään maksu ylimääräisen valvontakäynnin hinnan perusteella.

- Tarkastus- ja valvontamaksu, ei käyntiä kohteessa 85,00 € veroton
- Tarkastus- ja valvontamaksu, yksi (1) käynti kohteessa 171,00 € veroton
- Tarkastus- ja valvontamaksu, kaksi (2) käyntiä kohteessa 256,00 € veroton
- Tarkastus- ja valvontamaksu, kolme (3) käyntiä kohteessa 341,00 € veroton

Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu [€/käynti].
- Ylimääräinen valvontakäynti 85,00 € veroton

Tarkastus- ja valvontamaksu sekä ylimääräisestä valvontakäynnistä perittävä maksu ovat verottomia viranomaismaksuja, joihin ei lisätä arvonlisäveroa.

2. Maksu kadun tai yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaaksi (pois yleisestä käytöstä).

Maksuluokka I

Maksuluokkaan I kuuluvat katutyöluvan maksukarttaan punaisella merkityt katualueet sekä Kirkkopuisto, Lounaispuisto, Cygnaeuspuisto ja Lutakon puisto (liite 2).

[t]
Alueen käyttömaksu| alv 0 %|alv 24 %•
|€/vrk| €/vrk•
alle 60 m²| 15,45| 19,16•
61 – 120 m² |31,02| 38,46•
121 -240 m² |46,46| 57,61•
241 -500 m²| 61,91| 76,76•
501 – 5000 m²| 92,91| 115,21•
yli 5001 m²| 464,57|576,06
[t.]

Maksuluokka II

Maksuluokkaan II kuuluvat muut kuin maksuluokkaan I kuuluvat katualueet, erilliset kevyen liikenteen väylät sekä muut rakennetut alueet (liite 2).

[t]
Alueen käyttömaksu| alv 0 %| alv 24 %•
|€/vrk |€/vrk•
alle 60 m² |10,85| 13,46•
61 – 120 m²| 18,51| 22,96•
121 -240 m²| 27,82| 34,50•
241 - 500 m²| 40,21| 49,86•
501 - 5000 m²| 61,91| 76,76•
yli 5001 m² |309,50| 383,79
[t.]

Maksuluokka III

Rakentamattomat alueet (Maankäytön alueet asemakaava-alueella)

[t]
Alueen käyttömaksu | alv 0 %| alv 24 %•
|€/vrk| €/vrk•
alle 60 m² | 1,53| 1,90•
61 – 120 m² |3,06| 3,80•
121 -240 m² |4,59| 5,70•
241 – 500 m²| 6,26| 7,76•
501 - 5000 m²| 9,32| 11,56•
yli 5001 m²| 46,46| 57,61
[t.]

Työalue on rajattava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta ympäristölle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen.

3. Alle työpäivän (< 8 tuntia) kestävä yleisen alueen käyttö
Yhden päivän (alle 8 tuntia) kestävästä yleisen alueen (n. 20 m²) käytöstä peritään maksua 86,00 €/kerta (hinta on veroton viranomaismaksu). Tarkastus- ja valvontamaksua ei peritä.

Alle työpäivän (< 8 tuntia) kestävän yleisen alueen käyttöluvan maksua alennetaan 10 euroa/lupa, mikäli katutyöilmoitus on tehty sähköisen lupajärjestelmän kautta.Liite: Katujen maksuluokituskartta (pdf)
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/88322_maksuluokituskartta_2017.pdf

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje