Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätetaksa 2016


Tunniste: 2016Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=813932
1 § Jätetaksan perusteet

Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua tämän jätetaksan mukaisesti jätehuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Jätemaksuilla katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä, hyötykeräyspisteiden ylläpidosta ja vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Jätemaksu on taksassa määritelty euroina astian tyhjennyskertaa kohden. (euroa/astia/tyhjennyskerta).


2 § Velvollisuus maksaa jätemaksua

Jätemaksua on velvollinen maksamaan jätteen haltija tai sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden jätehuollon Jyväskylän kaupunki on järjestänyt.


3 § Kiinteistöllä kuormattavat keräysastiat

Keräysvälineisiin kerätyt jätteet kuormataan kiinteistöillä jäteautoon. Palvelusta perittävät jätemaksut riippuvat jätejakeesta, keräysvälineiden tilavuudesta sekä keräysvälineiden tyypistä.

Maksut ovat jätejaetta ja noutokertaa kohden seuraavat:


3.1 Biojäte
Jätemaksu ei sisällä maatuvaa sisäsäkkiä.
[t]
|euroa/ tyhjennys|•
Pinta-astiat| alv. 0 %| alv. 24 %•
Jäteastia 120–140 l| 3,51| 4,35•
Jäteastia 240 l| 4,47| 5,54•
Jäteastia 360–390 l| 6,51| 8,07•
Jäteastia 600–660 l| 10,58| 13,12•
Sisäsäkki asennettuna| 1,64| 2,03•
Syväkeräyssäiliöt||•
Säiliö 0,3 – 0,6 m³| 20,93| 25,95•
Säiliö 0,8 m³| 28,27| 35,06•
Säiliö 1,3–1,6 m³| 38,03| 47,16•
Vähintään säiliö 2,0 m³| 42,41| 52,59•
Vähintään säiliö 3,0 m³| 49,39| 61,24•
Sisäsäkki asennettuna| 12,98| 16,09[t.]


3.2 Kuivajäte
[t]
|euroa/ tyhjennys|•
Pinta-astiat| alv. 0 %| alv. 24 %•
Jäteastia 120–140 l| 4,04| 5,01•
Jäteastia 240 l| 4,92| 6,11•
Jäteastia 360–390 l| 5,91| 7,33•
Jäteastia 600–660 l| 7,42| 9,21•
Syväkeräyssäiliöt||•
Säiliö 0,3 – 0,6 m³| 22,40| 27,78•
Säiliö 0,8 m³| 28,70| 35,59•
Säiliö 1,3–1,6 m³| 39,21| 48,62•
Vähintään säiliö 2,0 m³| 45,49| 56,40•
Vähintään säiliö 3,0 m³| 51,95| 64,41•
Vähintään säiliö 5,0 m³| 69,29| 85,92•
Etulastaussäiliöt, upposäiliöt ja pikakontit||•
Enintään 3,0 m³| 31,78| 39,41•
Enintään 4,0 m³| 36,40| 45,14•
Enintään 6,0 m³| 50,75| 62,93•
Enintään 8,0 m³| 60,94| 75,57[t.]4 § Tyhjennettäväksi kuljetettavat jätesäiliöt

Kun jäte kuljetetaan tyhjennettäväksi keräysvälineenä käytettävässä säiliössä, jätemaksut ovat kultakin noutokerralta seuraavat:
[t]
Bio- ja kuivajäte|euroa/ tyhjennys|•
Vaihtolavasäiliöt, (puhto)| alv. 0 %| alv. 24 %•
Kuljetusmaksu 8 m³ tai alle| 105,97| 131,40•
Kuljetusmaksu yli 8 m³| 120,59| 149,53•
Puristinsäiliöt|| •
Kuljetusmaksu 20 m³ tai alle| 105,97| 131,40•
Kuljetusmaksu yli 20 m³| 120, 59| 149,53[t.]

Lisäksi laskutetaan painoon perustuva jätteenkäsittely- ja vastaanottomaksu.


5 § Hyötyjätteiden maksut

Keräysvälineisiin kerätyt hyötyjätteet kuormataan kiinteistöillä jäteautoon. Palvelusta perittävät jätemaksut riippuvat jätejakeesta, keräysvälineiden tilavuudesta sekä keräysvälineiden tyypistä.

Maksut ovat jätejaetta ja noutokertaa kohden seuraavat:

[t]
Kartonki, lasi ja metalli| euroa/ tyhjennys|•
Keräysväline| alv. 0 %| alv. 24 %•
Jäteastia 140–660 l| 2,79| 3,46•
Pahvirullakko| 4,18| 5,18•
Vaihtolavasäiliöt, (puhto)| 70,36| 87,25•
Pikakontit| 21,10| 26,16•
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³|14,85| 18,41•
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³| 20,09| 24,91•
Puristinsäiliöt| 95,37| 118,26[t.]


6 § Muut maksut

Jätetaksan 3–5 §:ssä esitettyihin maksuihin voidaan lisätä muita maksuja seuraavasti:

Irtojäte
Säkissä tai keräysvälineen vieressä oleva irtojäte voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä. Irtojätteestä perittävä maksu hinnoitellaan 0,25 m³ tarkkuudella.

- irtojäte
veroton 23,35 €/ m³
verollinen 28,95 €/ m³

- irtojäte säkissä (150-250 l)
veroton 5,84 €/ säkki
verollinen 7,24 €/ säkki

Siirtomaksu
Jäteastioita tyhjentävää jäteautoa ei asemakaava-alueella ajeta yksittäisten pientalokiinteistöjen, esimerkiksi omakotitalojen tai paritalojen, tonteille.

Tyhjentämisen mahdollistamiseksi jäteastiaa voidaan siirtää tai jätesäkkiä kantaa jäteauton luokse kiinteistön alueella ilman lisämaksua enintään kymmenen (10) metriä. Jokaiselta kymmenen metriä ylittävältä, alkavalta kymmeneltä metriltä peritään siirtomaksu.

- siirtomaksu / alkavat 10 m
veroton 2,38 €
verollinen 2,95 €

Avainmaksu
Avainmaksua veloitetaan kiinteistöiltä, joiden jätetiloihin ei pääse jätteenkuljetuksen yleisavaimella.

- avainmaksu
veroton 300,00 €/ vuosi
verollinen 372,00 €/ vuosi

Joulukuuset
Joulukuuset kerätään maksutta loppiaisen jälkeen kaupungin ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Omakotikiinteistöjen ja alle viiden huoneiston kiinteistöjen joulukuusten keräyspaikkana toimivat hyötykeräyspisteet. Yli viiden huoneiston kiinteistöiltä joulukuuset noudetaan kiinteistön jätepisteestä.

Keräysajan jälkeen joulukuuset kerätään kuivajätteenä ja niistä peritään maksu.

- joulukuuset
veroton 5,00 €/ kpl
verollinen 6,20 €/ kpl

Jätteiden erilliset tilausnoudot kiinteistöiltä
Mikäli jäte noudetaan kiinteistöltä välittömästi asiakkaan pyynnöstä, noudosta laskutetaan jäteauton tuntiveloitus 75 €/ tunti (verollinen 93 €/ tunti).7 § Jätemaksu tyhjästä keräysvälineestä

Mikäli kiinteistön keräysvälineet ovat jätteitä noudettaessa tyhjiä, käynti laskutetaan hukkanoutona.

[t]
Hukkanouto| veroton €/ käynti| verollinen €/ käynti•
Jäteastia 140–660 l| 2,20| 2,73•
Pahvirullakko| 2,20| 2,73•
Syväkeräyssäiliö| 14,00| 17,36•
Etulastaussäiliö, upposäiliö| 14,00| 17,36•
Pikakontti| 14,00| 17,36•
Vaihtolavasäiliöt, (puhto)| 20,00| 24,80•
Puristinsäiliö| 20,00| 24,80[t.]


7 a § Jätemaksu tyhjentämättä jääneestä keräysvälineestä

Mikäli keräysvälineet eivät ole sovitulla keräyspaikalla tai keräysvälineitä ei voida tyhjentää kiinteistöllä olevan esteen vuoksi, käynnistä peritään normaali jäteastian tyhjennysmaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kiinteistön haltija on ilmoittanut asiasta alueensa jätettä kuljettavalle urakoitsijalle vähintään kahta viikkoa ennen tyhjennyspäivää.

Maksua ei myöskään peritä, mikäli keräysväline on jäänyt tyhjentämättä Jyväskylän kaupungin tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi.

Laiminlyönniksi ei katsota tilannetta, jossa liian painava tai rikkinäinen keräysväline tai kiinteistön kunnossapitovastuulla olevan, keräysvälineelle tai keräyspisteelle johtavan tien huono kunto estää keräysvälineen tyhjentämisen.


8 § Keräysvälineiden pesuista perittävät maksut
[t]
Keräysvälineiden pesut| veroton €/ kerta| verollinen €/ kerta•
Jäteastia 140–660 l| 16,17| 20,05•
Etulastaussäiliö, upposäiliö | 74,10| 91,88•
Vaihtolavasäiliöt, (puhto)| 74,10| 91,88•
Pikakontti| 74,10| 91,88•
Puristinsäiliö| 74,10| 91,88•
Syväkeräyssäiliö| 68,20| 84,57[t.]


9 § Muista palveluista perittävät maksut

Vaaralliset jätteet
- asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta

Lemmikkieläinten hautapaikat
- hautapaikka 15 vuodeksi, veroton 92,50 €/ paikka
- hautapaikka 15 vuodeksi, verollinen 114,70 €/ paikka

- paikan jatkolunastus 15 vuotta, veroton 30,00 €/ paikka
- paikan jatkolunastus 15 vuotta, verollinen 37,20 €/ paikka


Kotitalouksien suurten jätteiden kuljetuspalvelu
- auto + kuljettaja, veroton 16,13 €/ tunti
- auto + kuljettaja, verollinen 20,00 €/ tunti

- apumies, veroton 8,06 €/ tunti
- apumies, verollinen 10,00 €/ tunti

Lisäksi asiakkaalta peritään mahdollinen jätteenkäsittelymaksu 15 €/ kerta.


9 a § Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu

Saaressa sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö, joka ei ole kiinteistöittäisen jätehuollon piirissä, liittyy Jyväskylän kaupungin ylläpitämän kuivajätteen keräyspisteen käyttäjäksi. Jyväskylän kaupungin ylläpitämästä satamasta tai venevalkamasta osoittamasta jätteenkeräyspaikasta peritään jätemaksu.

- jätemaksu, veroton 20,00 €/ vuosi
- jätemaksu, verollinen 24,80 €/ vuosi

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu peritään rakennuksen haltijalta tai kiinteistön omistajalta rakennusrekisterissä vuosittain 1.5. voimassa olevien omistajatietojen perusteella.


10 § Maksujen verolliset hinnat

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt verottomat jätemaksut. Tämän taksan
maksujen oheen on lisätty näkyviin myös jätemaksujen verolliset (alv. 24 %) hinnat.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje