Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan palvelutaksa (2014)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän rakennusvalvonnan palvelutaksa (2014)
Tunniste: 2014Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 26.11.2013/119 http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2013/26111630.0/frmtxt119.htm
voimaantulo 1.1.2014 alkaen.1 § Soveltamisala

Tämän taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä mainituista tarkastuksista sekä muista sellaisista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity rakennuslainsäädännön tarkoittamaan luvanvaraiseen rakentamiseen.

Taksan soveltaminen edellyttää, että tarkastukset sekä muut toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.


2 § Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut

Kopioiden ottaminen rakennuslupa-asiakirjoista tai muista asiakirjoista

Rakennuslupapiirustukset:
Kopioinnin perusmaksu (sisältää 1 kpl A3 tai A4) 10,00 €

Lisäksi kopiomaksu/sivu
A4 2,30 €
A3 3,40 €

Rakennuslupapäätöksen ja muiden asiakirjojen kopioiminen (ei perusmaksua) 2,70 €/sivu
Arkistoasiakirjoista tieteellisluonteista tutkimustyötä varten annettavat kopiot (ei perusmaksua) 2,70 €/sivu

Ulkopuoliselle kopiolaitokselle kopioitavaksi valmisteltavat tilaukset tai tiedoston lähettäminen tulostettavaksi (toimeksiantoa kohti) 19,50 €
Kopiot kaupalliseen tarkoitukseen
Hintaan sisältyy asiakirjojen haku, kopiointityö sekä kopioiden lähetys faxilla, postitse tai sähköpostina

Palvelupaketti: kopioita 1-5 kpl koko A4 tai A3 13,00 €/kohde
Sähköisten piirustusten maksut (sähköisessä käyttöarkistossa olevat asiakirjat)
Perusmaksu (sisältää 1 tiedoston) 10,00 €/tiedosto
Seuraavat tiedostot 7,00 €/tiedosto
Internetin välityksellä verkkokaupasta itsepalveluna ladattavat tiedostot 5,00 €/tiedosto
Arkisto- ja kopiointipalvelut, mikäli ne edellyttävät tavanmukaista enemmän työtä kuten asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai muuta vastaavaa 68,00 €/h, kuitenkin vähintään 68,00 €.
Tulosteet
Rakennusvalvonnassa sähköisistä dokumenteista otetaan vain A4- tai A3 –kokoa olevia tulosteita ja tulosteista peritään maksu voimassa olevan kopiotaksan mukaan.


3 § Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät selvitykset, katselmukset, tarkastukset, katselmus- ja rakennusvaihetodistukset, asiantuntijalausunnot, tietojen keräykset taikka erilaiset laskenta- ja mittaustehtävät katselmus- tai vaihetodistusta kohti 85,00 €

Muut edellä mainitut toimenpiteet 85,00 €/h, kuitenkin vähintään 85,00 €


4 § Taksan soveltamista koskevia määräyksiä

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava, kun taksan tarkoittama toimenpide on suoritettu.


5 § Arvonlisäveron vaikutus

Tässä taksassa mainitut maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje