Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA:Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö (2011)


Tunniste: 2011Hyväksytty: Ympäristöterveysjaosto 5.2.2009/8, voimaantulo 1.2.2009
Tarkistettu: Ympäristöterveysjaosto 23.11.2010/131, voimaantulo 1.1.2011
http://www3.jkl.fi/paatokset/ptytj/2010/23111700.0/frmtxt131.htm
Sisällys

1 § Yleistä
2 § Organisaatio
3 § Johtoryhmä
4 § Ympäristöterveysjohtajan tehtävät
5 § Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen
6 § Voimaantulo


1 § Yleistä

Ympäristöterveysosasto on perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston alainen ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö, joka huolehtii kansanterveyslain 1 §:ssä mainittujen ympäristöterveydenhuollon erityislakien toimeenpanosta.

Tämä toimintasääntö sisältää tarkemmat määräykset toiminnan järjestelystä, sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta. Tämän toimintasäännön lisäksi sovelletaan kaupungin hallintosääntöä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtosääntöä ja toimintasääntöä.

Ympäristöterveysjaoston kokouksissa asiat esittelee ympäristöterveysjohtaja tai hänen poissa tai esteellisenä ollessaan jaoston määräämä viranhaltija. Jaosto voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa.

2 § Organisaatio

Ympäristöterveysosaston johtaja on ympäristöterveysjohtaja. Ympäristöterveysosasto jakaantuu kolmeen toimintayksikköön
– terveysvalvonta
– elintarvikevalvonta
– eläinlääkintähuolto

Toimintayksikön vastuuhenkilönä on johtava terveystarkastaja ja johtava hygieenikko siten, kuin ympäristöterveysjohtaja päättää.

3 § Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ympäristöterveysjohtaja (puheenjohtaja), johtava hygieenikko ja johtavat terveystarkastajat. Johtoryhmä käsittelee mm. ympäristöterveysjaostolle esiteltäviä asioita, suunnittelee osaston toimintaa, huolehtii sisäisestä viestinnästä ja osallistuu talousarvion valmisteluun.

4 § Ympäristöterveysjohtajan tehtävät

Ympäristöterveysjohtajan yleisistä tehtävistä on määräykset hallintosäännössä, sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtosäännössä ja toimintasäännössä. Ympäristöterveysjohtaja päättää alaisensa henkilöstön tehtävänkuvista.

5 § Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen

Ympäristöterveysjaosto siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen johtosäännön 5 §:n mukaisesti ympäristöterveysjaoston tehtäviin kuuluvaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Päätös toimivallan siirtämisestä on tämän toimintasäännön liitteenä.

6 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2011.Liite Päätös toimivallan siirtämisestä

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje