Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Ympäristönsuojelumääräykset (2013)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Tunniste: 2013Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.6.2009/124, voimaantulo 1.8.2009 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 13.12.2010/194, voimaantulo 1.1.2011 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 25.3.2013/55, voimaantulo 27.8.2013 alkaen
https://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2013/25031800.0/frmtxt55.htm
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Soveltamisala ja tavoite
2 § Ympäristönsuojelumääräysten valvonta
3 § Määritelmiä
2 LUKU JÄTEVEDET JA JÄTEVESILIETTEET
4 § Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä
5 § Jätevesien käsittely pohjavesialueilla vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä
6 § Jätevesien käsittely ranta-alueilla vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä
7 § Jätevesien käsittely saarissa sijaitsevilla kiinteistöillä
8 § Käsittelylaitteiston sijoittaminen ja huolto
9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu
10 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu
11 § Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely
12 § Hyötyeläinten lietelannan, virtsan ja säilörehun puristenesteen sekä jätevesilietteen levitys
3 LUKU JÄTTEET
13 § Kuivakäymäläjäte
14 § Maatalousjäte
15 § Riistan käsittelyjäte
16 § Maanrakentamisessa hyödynnettävät jätteet
17 § Kyllästetyn jätepuun käyttö
18 § Rakennusten ja muiden rakenteiden kunnostustöissä syntyvät jätteet
19 § Veneiden pohjamaalien poisto ja maalijäte
20 § Vesikasvillisuuden poisto
4 LUKU KEMIKAALIT
21 § Yleiset määräykset vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnista
22 § Erityiset määräykset vaarallisten kemikaalien varastoinnista pohjavesialueella
23 § Kemikaalisäiliötarkastukset
24 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely
5 LUKU ILMANSUOJELU
25 § Rakennusten ja rakenteiden kunnostus- ja puhtaanapitotöistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta
26 § Kulkuväylien, pihojen ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt
27 § Tilapäinen murskaus ja louhinta taajaan rakennetulla alueella
6 LUKU MELUNTORJUNTA
28 § Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
29 § Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa
30 § Erityisen häiritsevä melu yöaikaan
7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET
31 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
32 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä
8 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET
33 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje