Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Katutyölupamaksut (2013)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut
Tunniste: 2013Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 15.1.2013 http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2013/15011630.0/frmtxt17.htm.
Voimaantulo 16.1.2013Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt oheisen hinnaston kokouksessaan 15.1.2013.

Maksuja ei peritä yhdyskuntatekniikan vastuualueen rakennuttamista yhteis-hankkeista eikä kiinteistöjen katoilta tapahtuvista lumenpudotustöistä.
Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi.
Myönnetyn ja hakijan peruman luvan käsittelystä peritään 74 € toimistomaksu. Maksu on veroton viranomaismaksu, johon ei lisätä arvonlisäveroa.
1. Tarkastus- ja valvontamaksu peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien lukumäärän perusteella.

Maksuun sisältyy tarkastus- ja valvontamaksu, joka peritään luvassa määriteltyjen valvontakäyntien lukumäärän perusteella. Maksu sisältää liikenteenohjaussuunnitelman tarkistamisen. Mikäli kohteessa pitää käydä useampia kertoja, määritellään maksu ylimääräisen valvontakäynnin hinnan
perusteella.

Tarkastus- ja valvontamaksu, ei käyntiä kohteessa (veroton) 74,00 €
Tarkastus- ja valvontamaksu, yksi (1) käynti kohteessa (veroton) 148,00 €
Tarkastus- ja valvontamaksu, kaksi (2) käyntiä kohteessa (veroton) 222,00 €
Tarkastus- ja valvontamaksu, kolme (3) käyntiä kohteessa (veroton) 296,00 €

Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu [€/käynti].
Ylimääräinen valvontakäynti (veroton) 70,00 €

Tarkastus- ja valvontamaksu sekä ylimääräisestä valvontakäynnistä perittävä maksu ovat verottomia viranomaismaksuja, joihin ei lisätä arvonlisäveroa.

2. Maksu kadun tai yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaaksi pois yleisestä käytöstä

Maksuluokka I

Katujen maksuluokituskartta on liitteenä.

Maksuluokkaan I kuuluvat katutyöluvan maksukarttaan punaisella merkityt katualueet sekä Kirkkopuisto, Lounaispuisto, Cygnaeuspuisto ja Lutakon puisto (liite).
[t]
Alueen käyttömaksu | alv 0 % | alv 24 % •
|€/vrk | €/vrk •
alle 60 m² | 13,35| 16,55•
61 – 120 m² | 26,80| 33,23•
121 -240 m² | 40,13 |49,76•
241 -500 m² |53,48| 66,31•
501 – 5000 m² |80,26| 99,52•
yli 5001 m² | 401,31| 497,62[t.]Maksuluokka II

Maksuluokkaan II kuuluvat muut kuin maksuluokkaan I kuuluvat katualueet, erilliset kevyen liikenteen väylät sekä muut rakennetut alueet (liite).
[t]
Alueen käyttömaksu | alv 0 % | alv 24 % •
|€/vrk| €/vrk•
alle 60 m² | 9,38| 1163•
61 – 120 m² |15,99 |19,83•
121 -240 m² | 24,03| 29,80•
241 - 500 m² | 34,73| 43,07•
501 - 5000 m² | 53,48| 66,31•
yli 5001 m² | 267,36| 331,5[t.]

Maksuluokka III

Rakentamattomat alueet. (Tonttituotannon alueet asemakaava alueella).
[t]
Alueen käyttömaksu | alv 0 % |alv 24 % •
|€/vrk |€/vrk•
alle 60 m² | 1,32| 1,64•
61 – 120 m² | 2,65| 3,28•
121 -240 m² |3,97| 4,92•
241 – 500 m² | 5,41| 6,71•
501 - 5000 m² |8,05 |9,99•
yli 5001 m² |40,13 |49,76[t.]

Työalue on rajattava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta ympäristölle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen.


3. Alle työpäivän (< 8 tuntia) kestävä yleisen alueen käyttö

Yhden päivän (alle 8 tuntia) kestävästä yleisen alueen (n. 20 m²) käytöstä peritään maksua 74 €/kerta (hinta on veroton viranomaismaksu). Tarkastus- ja valvontamaksua ei peritä.

Liite: katujen maksuluokituskartta http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=1&docid=323031335c303130395c35373732323335312e504446&dalid=9.1.2013%2011:12:54:000&extension=pdf

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje