Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö 16.2.2009


Tunniste: 2009


I LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Säännön soveltamisala

Kaupungin hallinto organisoidaan tässä hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Hallintosäännössä on kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta koskevia määräyksiä. Säännössä määrätään myös kaupungin perusorganisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, palkkioista, talouden hoidosta, talouden ja hallinnon tarkastuksesta sekä henkilöstöstä.

Hallintosäännön lisäksi kunnan toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena

1) valtuuston työjärjestys
2) palvelualueiden ja liikelaitosten johtosäännöt
3) muut kaupunginvaltuuston hyväksymät säännöt.


II LUKU
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

2 § Valtuusto

1 Yleiset tehtävät

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuusto valitsee kunnan luottamushenkilöt lukuun ottamatta niitä toimielimien jäseniä, joiden valinta on laissa tai valtuuston hyväksymissä säännöissä määrätty muun luottamuselimen tehtäväksi.

2 Toimivalta

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto ratkaisee kuntalain ja erityislakien mukaiset, kunnalliseen itsehallintoon kuuluvat asiat, ellei niitä ole määrätty muille toimielimille tai viranhaltijoille.

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa, muissa säädöksissä ja muualla tässä säännössä on määrätty, valtuusto päättää seuraavista asioista

1) talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta
2) kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosentin vahvistamisesta
3) otto- ja antolainauksesta, takauksista ja vakuuksista
4) sijoitustoiminnan ja konsernin sisäisen pankin periaatteista
5) rahastoista
6) 10 milj. euron ja sitä suuremmista kunnallisteknisten hankkeiden ja talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä
7) irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, myynnistä sekä luovuttamisesta, kun omaisuuden arvo on 3 milj. euroa tai enemmän. Valtuusto päättää aina Jyväskylän Energian osakkeiden myynnistä
8) muiden kuin asemakaavan tai tonttijaon toteuttamiseksi tarvittavien alueiden ja rakennusten ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta tai haltuunottokorvausten maksamisesta, kun kaupan tai korvauksen arvo on 3 milj. euroa tai enemmän.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje