Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Konsernihallinnon johtosääntö (2011)


Tunniste: 2011I LUKU
KONSERNIHALLINTO

1 § Konsernihallinnon toimiala

Konsernihallintoon kuuluvat hallintokeskus, sisäinen tarkastus, Tietohallinto, Tilapalvelu Liikelaitos, Talouskeskus Liikelaitos sekä maaseutulautakunnan, aluelautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alaiset toiminnat. Keskusvaalilautakuntaa koskevat määräykset ovat vaalilaissa. Tilapalvelua ja Talouskeskusta koskevat määräykset ovat liikelaitosten johtosäännössä.

Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa

II LUKU
HALLINTOKESKUS

2 § Hallintokeskuksen toimiala ja tehtävät

Hallintokeskus palvelee kaupunkikonsernin johtamista kokonaisuutena sekä huolehtii kaupungin edunvalvonnasta, EU-asioiden koordinoinnista, seudullisesta yhteistyöstä, yhteydenpidosta keskeisiin viranomaisiin ja yhteistyötahoihin sekä kansainvälisistä yhteyksistä ja kaupungin kansainvälisen kuvan vahvistamisesta. Lisäksi hallintokeskukseen kuuluvat Jyväskylän Seudun matkailu sekä toimintasäännössä määritellyt aluetoimistot.

Hallintokeskus avustaa ja tukee kaupungin johtoa tulevaisuuden hahmottamisessa, johtonäkemyksen luomisessa, tavoitteellisessa johtamisessa sekä toiminnan ja talouden kehittämisessä.

Hallintokeskus tukee ja luo edellytyksiä palvelualueiden tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallintokeskus vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä toimintojen, palvelutuotannon organisoinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja talouden suunnittelusta ja kehittämisestä.


3 § Hallintokeskuksen organisaatio

Hallintokeskus jakaantuu kaupunginkanslian, henkilöstöhallinnon, talouden, kehittämisen, viestinnän sekä kansainvälisen toiminnan vastuualueisiin. Matkailu- ja maaseutuasiat sekä alueelliset yksiköt kuuluvat kehittämisen vastuualueeseen.

Hallintokeskuksen yhteydessä toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäinen tarkastus.

Vastuualueiden tehtävistä ja toimivallasta määrätään kaupunginhallituksen vahvistamassa konsernihallinnon toimintasäännössä.

4 § Kansliapäällikön tehtävät ja toimivalta

Hallintokeskuksen johtajana toimii kansliapäällikkö. Kansliapäällikön sijaisena toimii kaupunginjohtajan määräämä hallintokeskuksen viranhaltija.

Kansliapäällikkö

1) johtaa, valvoo ja kehittää hallintokeskuksen hallintoa ja toimintaa
2) vastaa hallintokeskuksen yhteisistä kehittämis- ja hallintoasioista
3) päättää henkilöstön siirrosta vastuualueiden välillä niiden henkilöiden osalta, joiden valinta ei kuulu kaupunginjohtajalle
4) suorittaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät.

Kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

5 § Päätösten ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

Kunkin vastuualueen esimies allekirjoittaa oman alueensa osalta sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat. Koko hallintokeskusta koskevat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kansliapäällikkö. Valmistelua koskevia asiakirjoja allekirjoittavat asioiden valmistelijat.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje