Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sosiaalisen luototuksen rahaston säännöt

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston säännöt
Tunniste: 2008


Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.2.2008 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.3.2008.1§ Rahaston tarkoitus

Jyväskylän sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

2§ Rahaston varat

Kaupunki on osoittanut vuoden 2008 talousarviossa rahastolle 230 000 euron alkupääoman.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan rahaston tuloslaskelman osoittamalla tuloksella tai kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Sosiaalisten luottojen lyhennykset palautuvat rahastoon.

3§ Rahaston käyttö

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti.

4§ Rahaston hoito

Rahaston kirjanpito eriytetään laskennallisesti tulosyksikkötunnuksella ja erillistileillä, joista voidaan laatia erilliset laskennalliset tilinpäätöslaskelmat.

Tuloslaskelmaan kirjataan luottopääomasta ja luottotappioista aiheutuvat menot sekä luottopääomasta perittävät korkotulot.

Rahaston tuloksen mukainen tilikauden tulos lisää/vähentää rahaston pääomaa.

5§ Voimaantulo

Tämä sääntö tulee voimaan 1.3.2008.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje