Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Talouspalvelukeskuksen johtosääntö


Tunniste: 2007


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.12.2006/176 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 lukien.
Sisällysluettelo

1§ Toimiala ja liikenimi
2§ Johtokunta
3§ Johtokunnan tehtävät
4§ Johtokunnan ratkaisuvalta
5§ Esittely ja läsnäolo-oikeus
6§ Liikelaitosjohtajan ratkaisuvalta
7§ Hankintajohtajan ratkaisuvalta
8§ Muut säännöt ja määräykset
9§ Henkilöstö
10§ Asiakirjojen allekirjoittaminen


1§ Toimiala ja liikenimi

Talouspalvelukeskus tuottaa Jyväskylän kaupungin liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena talous- ja palkkahallinnon sekä hankintapalveluja kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille. Se vastaa osaltaan kaupungin talous- ja hankintastrategioiden toteutuksesta ja koordinoinnista.

2§ Johtokunta

Liikelaitoksen johtokuntana toimii talouspalvelukeskuksen johtokunta, johon kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yksi jäsenistä ja yksi varajäsen nimetään talouspalvelukeskuksen henkilöstön ehdottamista henkilöistä. Johtokunnan jäseniksi voidaan nimetä muiden asiakaskuntien edustajia (1/kunta), kuitenkin siten, että enemmistö johtokunnan jäsenistä on kaupungin nimeämiä.

Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä henkilö.

3§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Talouspalvelukeskuksen toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata niiden toteutumista.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje