Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän kaupungin konserniohje


Selvennys: 2007


Kaupunginhallitus vahvistanut 17.12.2007 ja määrännyt tulemaan voimaan samasta ajankohdasta lukien. Tämä ohje korvaa 6.6.2005 hyväksytyn konserniohjeen.
1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Jyväskylän kaupungin konserniohjeilla varmistetaan hyväksytyn omistajapolitiikan ja asetettujen tavoitteiden toteutus sekä yhtenäistetään konsernin toimintakulttuuria ja käytäntöjä.

Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat osaltaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen määrittelemää toimintalinjausta ja omistajapolitiikkaa.


2. Konsernirakenne ja konserniohjeen soveltamisala

Konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisöksi katsotaan osakeyhtiö, säätiö tai muu sellainen yhteisö, jossa kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa kaupunkikonsernin.

Vuosittain kaupungin talousarviossa ja tilinpäätöksessä todetaan konserniin kuuluvat yhteisöt ja kaupungin omistusosuus/osuus määräysvallasta.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä. Konserniohjetta noudatetaan tytäryhteisössä, jollei sitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen ohjaukseen konserniohjeita noudatetaan soveltuvin osin.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje