Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintokeskuksen toimintasääntö


Tunniste: 2008

Hallintokeskuksen toimintasääntö


Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.12.2004 ja määrännyt tulemaan voimaan 11.1.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta keskushallinnon toimintaohjeet.

Kaupunginhallitus muuttanut 19.5.2008 toimintasäännön 6§:ää verohallintolain voimaantulon johdosta. Muutos tulee voimaan 26.5.2008 lukien.Sisällysluettelo

1§ Hallintokeskuksen organisaatio
2§ Hallintokeskuksen tehtävät
3§ Esimiesten yleiset tehtävät
4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta
5§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöasioita koskeva päätösvalta
6§ Erityislakien mukaan kunnalle kuuluvan päätösvallan siirtäminen
7§ Muu päätösvalta
8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
9§ Otteiden oikeaksi todistaminen
10§ Voimaantulo


1§ Hallintokeskuksen organisaatio

Hallintokeskus muodostuu vastuualueista, joita ovat:

- kaupunginkanslian vastuualue,
- suunnittelun ja kehittämisen vastuualue ja
- kaupunkipolitiikan vastuualue.

Kullakin vastuualueella on esimies, joka vastaa vastuualueensa toiminnasta ja raportoi suoraan kaupunginjohtajalle.

Kaupunginkanslian vastuualueen esimiehenä toimii kansliapäällikkö, suunnittelun ja kehittämisen vastuualueen esimiehenä toimii kehitysjohtaja ja kaupunkipolitiikan vastuualueen esimiehenä aluekehittämisjohtaja.

Kansliapäällikkö vastaa oman vastuualueensa lisäksi hallintokeskuksen yhteisistä kehittämis- ja hallintoasioista.

Hallintokeskuksessa toimii johtoryhmä, jonka nimeää kaupunginjohtaja.

Hallintokeskuksen yhteydessä, kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii myös sisäinen tarkastus, jolle kaupunginhallitus vahvistaa toimintaohjeet.


2§ Hallintokeskuksen tehtävät

Kaupunginkanslian vastuualue huolehtii

- kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kaupunginjohtajien asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja kaupunginvaltuuston ja hallituksen sihteerintehtävistä
- hallintoasioiden ohjauksesta konsernitasolla
- lakiasioiden hoidosta ja vaalien järjestämisestä
- kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta
- kaupungin edunvalvonnasta verotuksessa
- muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.

Vastuualueella toimii kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa avustavana johdon tuki, joka huolehtii

- viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä
- kansainvälisen toiminnan koordinoinnista ja kansainvälisistä yhteyksistä
- kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan sihteeritehtävistä
- muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.

Suunnittelun ja kehittämisen vastuualue huolehtii

- strategisesta suunnittelusta
- kaupunkikonsernin talousohjauksesta ja -palveluista
- talousarvion valmistelusta, rahoituksesta, taloussuunnittelusta ja tilinpäätöksestä
- rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen seurannasta
- taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista
- henkilöstön suunnittelusta, kehittämisestä ja koulutuksesta
- keskitetystä henkilöstöhallinnosta, työmarkkinapalveluista ja työsuojelusta sekä työterveyshuollon järjestämisestä
- kaupungin organisaation kehittämisestä
- muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.

Kaupunkipolitiikan vastuualue huolehtii

- elinkeinopoliittisen strategian valmistelusta
- kaupunkipolitiikkaa tukevan tiedon kokoamisesta ja tuottamisesta
- verkostokaupunkikehittämisen ohjauksesta ja verkostokaupunkihankkeiden koordinoinnista
- EU-hankkeista ja niihin liittyvän tiedon jakamisesta
- muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.

Hallintokeskus hoitaa tehtäväkokonaisuuksia prosesseina tiimimäistä työskentelytapaa noudattaen.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje