Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintokeskuksen johtosääntö


Tunniste: 2005


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.12.2004 ja määrännyt tulemaan voimaan 11.1.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 9.3.1998 hyväksymänsä keskushallinnon johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
1 § Hallintokeskuksen toimiala ja tehtävät

Kaupunginhallituksen alainen hallintokeskus palvelee kaupunkikonsernin johtamista kokonaisuutena sekä huolehtii kaupungin edunvalvonnasta, kansainvälisistä yhteyksistä, seudullisesta yhteistyöstä, yhteydenpidosta keskeisiin viranomaisiin ja yhteistyötahoihin sekä kaupungin kansainvälisen kuvan vahvistamisesta.

Hallintokeskus avustaa ja tukee kaupungin johtoa tulevaisuuden hahmottamisessa, johtonäkemyksen luomisessa, tavoitteellisessa johtamisessa sekä toiminnan ja talouden kehittämisessä.

Hallintokeskus tukee ja luo edellytyksiä muiden virastojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallintokeskus huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä toimintojen, palvelutuotannon organisoinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja talouden suunnittelusta ja kehittämisestä.


2 § Organisaatio

Kaupunginhallitus päättää hallintokeskuksen vastuualuejaon.

Hallintokeskuksen yhteydessä toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäinen tarkastus, jolle kaupunginhallitus vahvistaa toimintaohjeet.

Vastuualueiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään kaupunginhallituksen vahvistamassa hallintokeskuksen toimintasäännössä.


3 § Henkilöstöasioista päättäminen

Vastuualueiden esimiehet valitsee kaupunginhallitus. Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät valitsee kaupunginjohtaja.

Muut viranhaltijat, virkojen väliaikaiset hoitajat, toistaiseksi voimassa olevaan sekä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen otettavat työntekijät valitsee asianomaisen vastuualueen esimies, mikäli toisin ei ole määrätty.

Hallintokeskuksen viranhaltijan tai työsopimussuhteessa olevan työtekijän irtisanoutuessa eron myöntää asianomaisen vastuualueen esimies. Vastuualueen esimiehelle eron myöntää kaupunginjohtaja.


4 § Päätösten ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

Kunkin vastuualueen esimies allekirjoittaa oman yksikkönsä osalta sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat. Koko hallintokeskusta koskevat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa nimetty vastuualueen esimies. Valmistelua koskevia asiakirjoja allekirjoittavat asioiden valmistelijat.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje