Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusjärjestys


Selvennys: Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys
Tunniste: 6/2000


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 28.8.2000 ja määrännyt tulemaan voimaan 15.10.2000. Ks. § 66.Rakennusjärjestyksen käsitteitä:

Määräys
Määräys on velvoittava säännös, jota on noudatettava.

Lisätietoja
Lisätiedoissa on selostettu määräykseen liittyvää taustalainsäädäntöä ja muuta määräykseen liittyvää asiatietoa. Selostettu lainsäädäntö on velvoittavaa, muilta osin lisätiedoissa selostetut asiat eivät ole velvoittavia, vaan ohjaavia.

Viittaus
Viittauksessa on todettu edeltävään määräykseen ja lisätietoihin liittyvän keskeisen lainsäädännön nimikkeet.

Rakentamistapaohje
Rakentamistapaohjeet ovat rakennuslautakunnan antamia rakentamista ohjaavia ohjeita. Rakentamistapaohjeet eivät ole velvoittavia. Muitakin kuin ohjeissa esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, mikäli ne täyttävät rakennuslainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Rakennusjärjestyksen liitekartta
Rakennusjärjestyksen liitekartassa kuvataan Jyväskylän kaupungin eri alueille tyypillisiä ominaispiirteitä. Liitekartta koostuu kuvallisesta ja kirjallisesta aineistosta. Liitekartta on informatiivinen eikä se sisällä velvoittavia määräyksiä.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje