Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Palkkio- ja matkustussääntö

vaihtoehtoinen nimi: Luottamushenkilöt
Selvennys: Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
Tunniste: 2007


HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 12.12.2005/210, voimaantulo 1.1.2006
MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 29.10.2007/150
1§ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.


2§ Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

1 Valtuusto, sen valiokunnat ja kaupunginhallitus sekä tarkastuslautakunta ja sen jaostot 100 EUR
2 Lautakunnat sekä kaupunginhallituksen asettamat johto- ja toimikunnat 60 EUR
3 Muut kuin 2 kohdassa mainitut johto- ja toimikunnat 50 EUR

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna laskettuna 1 momentissa mainituista peruspalkkioista.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin ko. toimielimen jäsenelle.

Opetuslautakunnan puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle, joka opetuslautakunnan valitsemana edustajana osallistuu perusopetusta antavan koulun johtokunnan tai aluejohtokunnan kokoukseen, maksetaan sama palkkio kuin ko. johtokunnan jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän 1 momentin mukaisia peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje