Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Keski-Suomen pelastuslautakunnan johtosääntö


Tunniste: pelastuslk03


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.2.2003.1 § Vastuualue

Keski-Suomen pelastuslautakunnan ja sen alaisena toimivan Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuualueeseen kuuluu pelastustoimen ylläpito ja sen palvelujen tuottaminen, kuten pelastustoimilaissa (561/1999) ja muissa säännöksissä on tarkoitettu.

2 § Toiminta-alue

Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta-alueen muodostavat Jyväskylän, Jämsän, Jämsänkosken, Keuruun, Saarijärven, Suolahden, Viitasaaren ja Äänekosken kaupungit sekä Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän maalaiskunnan, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Korpilahden, Kyyjärven, Kuhmoisten, Laukaan, Leivonmäen, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Pylkönmäen, Sumiaisen, Toivakan ja Uuraisen kunnat.

3 § Toimiala ja toiminimi

Jyväskylän kaupunginhallituksen alaisena kuntalain mukaisena toimielimenä toimii Keski-Suomen pelastuslautakunta. Keski-Suomen pelastuslautakunnan alaisena liikelaitoksena Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ennaltaehkäisemällä onnettomuuksia ja antamalla nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Liikelaitoksen toiminimi on Keski-Suomen pelastuslaitos.

4 § Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Tässä tehtävässä pelastuslaitos huolehtii osaltaan onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, kansalaisten toimintavalmiuksien riittävyydestä ja toiminnasta onnettomuustilanteissa pelastuslainsäädännössä ja palvelutasopäätöksessä säädetyllä tavalla.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluvat siten
1) huolehtia pelastusviranomaiselle kuuluvasta onnettomuuksien ennaltaehkäisystä kuten palotarkastuksista, valistuksesta ja neuvonnasta
2) huolehtia pelastustoiminnasta
3) ylläpitää väestönsuojeluvalmiutta ja yhteen sovittaa valmiussuunnittelua
4) yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien tahojen toimintaa pelastustoimessa
5) huolehtia sairaankuljetuksesta ja ensivastetoiminnasta toiminta-alueensa terveyskeskusten kanssa tekemiensä sopimustensa mukaisesti
6) huolehtia henkilöstönsä kouluttamisesta ja
7) suorittaa muut Keski-Suomen pelastuslautakunnan määräämät tehtävät.

5 § Organisaatio

Keski-Suomen pelastuslaitos toimii pelastustoimen alueen palokuntana ja tekee tarvittaessa asianomaiset sopimukset vapaaehtoisten palokuntien ja muun tarvittavan pelastushenkilöstön kanssa.

Keski-Suomen pelastuslautakuntaan kuuluu 12 Jyväskylän kaupunginvaltuuston Keski-Suomen maakuntahallituksen esityksen mukaisesti yhdeksi valtuustotoimikaudeksi kerrallaan nimittämää jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto nimittää yhden pelastuslautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi ja kaksi jäsentä varapuheenjohtajiksi.

Pelastuslautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Keski-Suomen pelastuslaitosta johtaa lautakunnan alaisena pelastusjohtaja.

Pelastusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat aluepalopäälliköt sekä hallinto- ja talouspäällikkö.

Pelastustoimen alueen päätöksentekoelimenä toimii Keski-Suomen pelastuslautakunta.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje