Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän Seudun Työterveyden johtosääntö


Tunniste: 2007


HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 3.12.2004/187, voimaantulo 11.1.2005
MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 30.10.2006/143, voimaantulo 1.1.2007Sisällysluettelo

1§ Toimiala ja toiminimi
2§ Johtokunta
3§ Johtokunnan tehtävät
4§ Johtokunnan ratkaisuvalta
5§ Esittely
6§ Toiminimen kirjoittaminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen
7§ Liikelaitosjohtajan ratkaisuvalta
8§ Henkilöstö

1§ Toimiala ja toiminimi

Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa Jyväskylän kaupunginhallituksen alaisena ja liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena terveydenhuollon palveluja. Varsinaista toimintaa harjoitetaan toiminimellä Jyväskylän Seudun Työterveys ja sitä johtaa liikelaitosjohtaja.

2§ Johtokunta

Jyväskylän Seudun Työterveydellä on johtokunta, johon kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi enintään kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdeksi jäseneksi ja yhdeksi varajäseneksi valitaan liikelaitoksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö.

Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

3§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Jyväskylän Seudun Työterveyden toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata niiden toteutumista.

Johtokunta vastaa kansanterveyslain terveyskeskukselle asettamasta velvoitteesta järjestää työterveyshuoltopalvelut palvelujen piiriin ilmoittautuneille yrityksille ja yrittäjille. Lisäksi johtokunta voi vastata erikseen terveyskeskuksen kanssa sovittavista kansanterveyslain mukaisista tehtävistä.

4§ Johtokunnan ratkaisuvalta

Johtokunta

- esittää kaupunginhallitukselle Jyväskylän Seudun Työterveyden talousarvion ja tilinpäätöksen sekä tekee esityksen tuloksen käytöstä.

- päättää Jyväskylän Seudun Työterveyden toimintasuunnitelmasta.

- päättää liikelaitoksen jakamisesta tarvittaviin tulosyksiköihin sekä niiden tehtävistä ja vastuuhenkilöistä.

- päättää Jyväskylän Seudun Työterveyden asiakkaille tuotettujen palvelujen ja tehtävien töiden yleisistä hinnoitteluperiaatteista valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

- päättää Jyväskylän Seudun Työterveyden saatavien tileistä poistamisesta.

- päättää vahingonkorvauksen maksamisesta kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa.

- valitsee liikelaitosjohtajan ja päättää tämän palkka- ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Johtokunnalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje