Käsiteollisuus
Käsityö tuotantona
kuvitus
Kädentaitoja kaikille

Käsityö on parhaimmillaan käsillä tekemisen iloa, yhdessäoloa ja taitojen hiomista. Kansalaisopistot pyrkivät täyttämään juuri näitä tavoitteita. Yli puolet Suomen 250 kansalais- ja työväenopiston tarjoamasta koulutuksesta on taito- ja taideaineita. Taitoaineet painottuvat tyypillisesti pehmeisiin materiaaleihin ja opiskelijat naisiin. Miehiä houkutellaan mukaan täsmäkurssein, mutta niidenkin opiskelijoista suuri osa voi olla naisia. Tulevaisuudessa jyrkkä sukupuolijakauma voi muuttua monen opiston järjestäessä lapsille ja nuorille käsityökouluja, joissa tekemisen lähtökohtana on tekijän oma persoona.

» Kädentaitoja kaikille [PDF, 262Kt]

Navigointi
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000