Käsiteollisuus

 

Kuvitus
1920-luku 1927 lehtien perusteella

Suomessa 1980-luku oli voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa. Kansalaiset vaurastuivat edelleen ja kotitaloudet kuluttivat entistä enemmän, myös lainarahalla, jonka saaminen helpottui rahoitusmarkkinoiden vapauduttua. Tietokoneet ja muu digitaalinen tekniikka yleistyivät vuosikymmenen kuluessa työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa.

Teknistyvän valtakulttuurin rinnalle syntyi uutta ajattelua, joita leimasi ekologisuus ja kulutustarpeiden tietoinen vähentäminen. Käsityöläisyydessä aistittiin vaihtoehtoisen elämäntavan mahdollisuus.

Vuosikymmenen loppupuoliskolla lanseerattu käsite hallittu rakennemuutos tarkoitti käytännössä työpaikkojen vähenemistä ja työttömyyden lisääntymistä. Käsityöyrittäjyyden aloittamisen edullisuuden katsottiin antavan työnteon ja elämisen mahdollisuuden työtä vaille oleville. Kotiteollisuudesta tuli arvokas ase hallitun rakennemuutoksen käsissä.

Yritystoiminnan korostaminen kotiteollisuudessa nousi vahvasti esille. Sen rinnalla kulkivat vielä perinteiden säilyttäminen ja vapaa-ajan harrastustoiminnan korostaminen, mutta kotiteollisuusneuvontaa suunnattiin enenevästi yritystoimintaa silmällä pitäen.

Yhteistyön merkitystä kotiteollisuuden voimavarana muuttuvassa yhteiskunnassa painotettiin. Koulujen ja yhdistysten välinen kanssakäyminen on ollut vähäistä. Samoin yhteydet elinkeinoelämään ja sen koulutustarpeiden huomioon ottaminen nähtiin tärkeinä. Käsi- ja taideteollisuusalan kouluissa siirryttiin tietokoneaikaan tietokoneavusteisen suunnittelun ja kudonnan myötä.

Kotiteollisuus-lehti painottui mallitarjonnassaan kudontaan ja neuleisiin, vaikka kovien materiaalien neuvonnasta ja opetuksesta kirjoitettiinkin. Sisustus- ja vaatetustekstiilit olivat näyttävästi esillä.

Navigointi
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000