-
Käsiteollisuus

 

Kuvitus
1940-luku 1947 lehtien perusteella

Aikakautta leimasi toinen maailmansota ja sen mukanaan tuoma ankara raaka-ainepula. Pariisin rauha solmittiin 10.2.1947 ja sotatila lakkautettiin 26.9.1947, jolloin valvontakomission jäsenet lähtivät Suomesta. Karjalaisen siirtoväen ja rintamamiesten asuttaminen toi 100 000 uutta pientilaa maaseudulle. Suomalaisten perinteisesti voimakas luontosuhde nousi kukoistukseen sodanjälkeisenä aikana. Taiteissa, myös muotoilussa, haettiin innoitusta suomalaisesta luonnosta.

Sodan aikana kotiteollisuudessa korostui omatarviketeollisuus ja korvikemateriaalit, mutta sodan jälkeen kotiteollisuuden luonne muuttui ansiokotiteollisuutta korostavaksi. Sodanjälkeisessä suomessa kotiteollisuudella oli sosiaalipoliittinen merkitys. Kotiteollisuuden neuvonta kohdentui vammautuneiden ja pienituloisten auttamiseen sekä työttömyyden torjuntaan.

Vuoden 1947 lehdissä kiinnitettiin huomiota kotiteollisuuskaupan järjestämiseen ja erityisesti mainontaan. Toisaalta ongelmana oli se, että kotiteollisuustuotteita ei ollut saatavilla myyntiin kuten ennen. Sodan asuinsijoiltaan siirtämä väestö ei vielä ollut päässyt kiinni tuotantoon ja raaka-aineista oli pula. Toisaalta ne tuotteet, joita saatiin valmistettua, olisi myytävä. Kaupan ja tuotteiden markkinoinnin lisäksi painotettiin kotiteollisuusaatteen yleistä tiedottamista. Kotiteollisuus nähtiin perinteen ylläpitäjänä sekä taloudellisena ja työllistävänä toimintana, joka lisäksi tuotti viihtyisyyttä ja työn iloa.

Uuden vireen saamiseksi kotiteollisuuteen ja uusien mallien löytämiseksi käynnistettiin hanke "Maaseutukotien kätköistä". Vanhat mallivarastot koettiin käytetyiksi jo moneen kertaan ja taiteellinen luomistyö oli seisahtanut. Uusilla malleilla, jotka perustuvat kansanomaisen muotokulttuurin parhaimmistoon, "ajattomiin tyyppeihin ja kuolemattomiin muotoihin", pyrittiin nostamaan kotiteollisuus arvostuksessa teollisten tuotteiden rinnalle.

Huomattava osa lehden artikkeleista käsitteli raaka-aineita ja niiden hankkimista. Myös metsistä, pelloilta ja järvistä kootut sekä sivutuotteina talteen otetut raaka-aineet käytiin läpi. Niisiä sidottiin paperilangasta ja vaatteet tehtiin kotikutoisista kankaista ja kotimaisista raaka-aineista. Mallien määrä lehdissä oli suhteellisen suppea.

Navigointi
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000