Investoinneissa painopisteenä sisäilmasto- ja LVIS-peruskorjaukset

Talonrakennusinvestointeihin käytettiin kuluneena vuonna 13,9 Meuroa. Edellisvuoteen verrattuna investointien kasvu oli 1,2 Meuroa. Ilman kesäkuun lisätalousarviossa myönnettyä määrärahaa 1,68 Meuroa talonrakentamiseen, rakentaminen olisi supistunut. Lisämääräraha kohdistettiin koulujen ja päiväkotien sisäilmaston parantamiseen.

Uudisrakennushankkeista valmistuivat kesäkuussa sekä päihdehuollon tilat Kyllön terveysaseman tontille, että Kuokkalan sosiaali- ja terveysaseman laajennus.

Kuvassa peruskorjattu Väinönkadun vanhusten palvelutalo.

Peruskorjaushankkeisiin käytettiin investointeja hieman edellisvuotista määrää enemmän eli noin 7,4 Meuroa. Kasvua oli vajaa 1,5 Meuroa. Viime vuonna jatkettiin koulujen sisäilmastoselvityksessä paljastuneiden epäkohtien korjaustöitä. Näistä merkittävin oli Halssilan koulun ilmanvaihtojärjestelmän korjaustyöt, jotka alkoivat syyskuussa. Muita korjauskohteita olivat mm. Kortepohjan, Muuratsalon ja Huhtaharjun koulujen ilmanvaihtojärjestelmien korjaustyöt. Myös Kypärämäen koulun LVI-peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin. Merkittävimmät valmistuneet peruskorjaushankkeet olivat Lohikosken koulun LV–peruskorjauksen 1. vaihe, Keljon vanhainkodin A-osan peruskorjauksen 3. vaihe, Tapiolan päiväkodin ja Väinönkadun vanhusten palvelukeskuksen 3. vaiheen peruskorjaus.

Pienemmistä sisäilmastoon vaikuttavista korjaustöitä tehtiin mm. Tikan, Honkaharjun, Lahjaharjun, Halssilan, Ristonmaa ja Pohjanlammen päiväkodeissa sekä Myllyjärven nuorisokodissa. Vuodenvaihteessa kesken oli Halssilan koulun peruskorjaus. Rahoituksen niukkuudesta johtuen rakentaminen hankkeissa jakautui aikaisempien vuosien tapaan useaan eri vaiheeseen.

Vuoden aikana valmistui hankesuunnitelmat Cygnaeuslukion peruskorjauksesta ja laajennuksesta, virastotalon peruskorjauksesta ja Kyllön terveysaseman laajennuksesta. Kypärämäen päiväkodin, Hovilan nuorisokodin ja Cygnaeuksen koulukeskuksen hankesuunnitelmien valmistelu oli vielä kesken vuoden vaihteessa.

Vuosikorjaustöitä tehtiin noin 1,350 Meurolla ja näistä kosteusvauriokorjauksia toteutettiin 0,14 Meurolla, energiansäästötoimenpiteitä 0,1 Meurollalla sekä kiinteistöjen sähkölaite- ja turvajärjestelmien korjauksia 0,15 Meurolla. Lisäksi toteutettiin 15 kohteeseen jätekatokset. Merkittävää vuosikorjausten osalta oli kosteusvauriokorjausten väheneminen sekä se, että muutama vuosi sitten aloitettujen sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset on suoritettu lähes loppuun samoin kuin niissä ilmenneiden vikojen korjaukset.


Lohikosken koululla valmistui LV-peruskorjauksen 1. vaihe
Soile Kinos

<< palaa

Jyväskylän kaupungin vuosikertomuksia: 2003-tipa