Kaavoituskatsaus

■ Vireille tulleet

(Vireille tulleiden kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla palvelupiste Hannikaisessa, kaavan suunnittelijalta ja internetistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selostetaan kaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä kaavoituksen suunniteltu aikataulu.)

VIITANIEMESSÄ Nisulan kytkinaseman asemakaavamuutos tulee vireille. Kaavamuutoksella laajennetaan Rajakadun ja Sepänkadun risteyksessä olevan kytkinaseman tonttia rakennuksen laajentamista varten. (MH)

SEPPÄLÄSSÄ Kelokadun varrella on tullut vireille asemakaavan muutos, jossa haetaan kerros- ja rivitalotonttien käyttötarkoituksen muutosta kerrostalotonteiksi ja kerroslukujen nostoa. Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 19.1.–1.2. (VV)

MUURATSALOSSA Saaritie 31 a asemakaavan muutos tulee vireille. Kaavamuutoksella todetaan nykyinen tilanne muuttamalla korttelialueen käyttötarkoitusta. (MH)

PALOKASSA Palokankeskus III:n asemakaavan muutos on tullut vireille osoitteessa Saarijärventie 50–52. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia mahdollisuuksia lisätä liikerakennusten korttelialueella päivittäistavarakaupan myymäläpinta-alan osuutta kokonaisrakennusoikeudesta, jota ei ole tarkoitus kuitenkaan kasvattaa nykyisestä. (PH)

TIKKAKOSKELLA Harmaan huvilan alueen asemakaavan muutos on tullut vireille 22.9.2009. Alueelle haetaan lisärakentamismahdollisuutta sekä tarkistetaan suojelumääräyksiä (NP)

KORPILAHDELLA on tullut vireille asemakaavan muutos ja laajennus Talvilahdentien varrella Päijänteen rannalla. Tavoitteena on järjestää niemen kärjessä olevan rakentamattoman alueen liikenneyhteys uudelleen sekä tarkastella samalla Talvilahdentien varren maankäytöllinen tilanne. Kaavaluonnos on tulossa helmikuussa käsittelyyn ja tämän jälkeen nähtäville. (JV)

KORPILAHDELLA on tullut vireille Kirkonmäen asemakaavan muutos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastella uuden seurakuntakeskuksen ja siihen liittyvien katu- ja pysäköintialueiden sijoittumista. (JV)

■ Käsittelyssä olevat

KESKUSTASSA Puistokatu 35, ent. maalaiskunnan kunnantalon asemakaava on ollut virallisesti nähtävillä 23.12.2009–8.1.2010. Kaava on lautakunnan hyväksymiskäsittelyssä 26.1. (ALP)

KORTEPOHJASSA Haukkalan sairaalan, ts. Pikku-Haukkalan alueen asemakaavatyö, joka on aloitettu loppuvuodesta 2007, käynnistyy uudelleen. Kaavan tavoite on pientaloalueen rakentamisen mahdollistaminen Haukkalan sairaalan alueelle. (RT)

KORTEPOHJASSA Laajavuoren asemakaavan muutos ja laajennusluonnos on ollut nähtävillä 24.11.–15.12.2009. Kaava tullaan asettamaan uudelleen luonnoksena nähtäville keväällä 2010. (NP)

KORTEPOHJASSA Ylioppilaskylän asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. (LS)

HUHTASUOLLA Suluntie 19 asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 26.1.–25.2. välisen ajan. (PH)

HUHTASUON Kangaslammella Kulottajantien pysäköintialuetta koskeva asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.1.–25.2. välisen ajan. (RT)

KUOKKALASSA Tanhukaaren asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. (MH)

MANNILASSA Mankola II:n asemakaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.1. (RT)

SÄYNÄTSALOSSA Haikan suojelukaavan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.11.–31.12.2009. Kaavasta on jätetty muistutuksia. (NP).

SÄYNÄTSALON Karhuniemen kaavamuutosehdotuksesta jätettiin muistutuksia. Tarkistettua kaavamuutosehdotusta käsitellään seuraavaksi kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. (IS)

PALOKAN koulukeskuksen asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.–17.11.2009. Asemakaavan muutosehdotusta käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa 26.1. (NP)

TIKKAKOSKELLA Liinalammin päiväkoti –koulun asemakaavan muutos on nähtävillä 19.1.–9.2. Kaavamuutoksella mahdollistetaan uuden päiväkoti-koulun rakentaminen, vähäinen täydennysrakentaminen sekä selkeytetään kulkuyhteyksiä. (NP)

VAAJAKOSKEN uuden aluepaloaseman asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 26.1.–25.2. (VV)

KORPILAHDELLA kaukolämpökeskuksen asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. (MH)

KORPILAHDELLA jatketaan Raspion - Iloniemen osayleiskaavan laadintaa, kaavatyö keskeytyi kuntaliitoksen johdosta. Alkuvuonna 2010 tullaan järjestämään yleisötilaisuus. (JV)

KORPILAHDEN SATAMAN kaavamuutosehdotuksesta jätettiin muistutuksia. Tarkistettua kaavamuutosehdotusta käsitellään seuraavaksi kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. (IS)
Jyväskylän seudun maankäytön rakennemallin vaihtoehdot ovat nähtävillä. Rakennemalli on seudun seitsemän kunnan yhteinen vastaus siihen, miten seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä sovitetaan yhteen. Työn tavoitteena on laatia idearikas, taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen kuva seudun yhdyskuntarakenteesta.
Rakennemallista on tehty neljä erilaista vaihtoehtoa, tunnistettu vaihtoehtojen välisiä eroja ja arvioitu rakennemallille asetettujen tavoitteiden toteutumismahdollisuuksia. Kommentoitavat vaihtoehdot ovat nimeltään Nykytrendi, Eheytyvä kasvuakseli, Raidebanaani ja Tähtimalli.
Vaihtoehdot ovat julkisesti nähtävillä ja kommentoitavissa 19.2. saakka internetissä osoitteessa
http://paikkatieto.airix.fi/tietopankki/jyvaskylanseutu/

■ Voimaan tulleet:

KESKUSTASSA Rauhankatu 2-4 asemakaava on tullut voimaan 7.1. (ALP)

KELTINMÄESSÄ Mäyrämäentie 11 asemakaavan muutos on tullut voimaan 7.1. (LS)

KELJONKANKAALLA Kaijanlammentien itäpuolen asemakaavan laajennus ja muutos on tullut voimaan 7.1. (MH)

MANNILASSA Hympölänkujan asemakaavan muutos on tullut voimaan 7.1. (LS)


Lisätietoja

Lisätietoja kaavoista saat kaavoituksen verkkosivuilta, palvelupiste Hannikaisesta sekä suoraan suunnittelijoilta. Suunnittelijoiden nimikirjaimet löytyvät käsittelyssä olevan kaavan tietojen perästä.
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus

Palvelupiste Hannikainen
Hannikaisenkatu 17, 1. krs
puh. 266 0108
Kaavoitus
Hannikaisenkatu 17, p. 266 5041
Ilkka Halinen, kaupungin-
arkkitehti, p. 266 5030
Pirjo Heinänen, p. 266 5033
Mauri Hähkiöniemi, p. 266 5034
Jorma Häkkinen, p. 266 5035
Nana Pentti, p. 266 5043
Annaliisa Puustinen, p. 266 5045
Vesa Rajaniemi, p. 266 5048
Orvokki Riekkinen, p. 266 5049
Leena Rossi, p. 266 5050
Anne Sandelin, p. 266 5051
Ilona Sassi, p. 266 5052
Tuija Solin, p. 266 5054
Leila Strömberg, p. 266 5055
Reijo Teivaistenaho, p. 266 5057
Paula Tuomi, p. 266 5059
Mervi Vallinkoski, p. 266 5060
Viljo Viinikainen, p. 266 5061
Julia Virtanen, p. 266 5062<< palaa

Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 2010-01, ilmestynyt 27.1.2010