Jyväskylä-lehti

Jyväskylä-lehti 2/2017 ilmestynyt 15.3.2017

Lue lehti

Verkkosivut ja tiedotuslehti hyviä ja hyödyllisiä

Tutkimuksen mukaan Jyväskylän asukkaat haluavat tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta mieluiten Keskisuomalaisen painetusta lehdestä (47 prosenttia vastanneista) ja Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta (45 %). Seuraavaksi suosituimmat tietolähteet ovat Suur-Jyväskylän lehti (36 %) ja Jyväskylä-lehti eli kaupungin tiedotuslehti (26 %) ja sosiaalinen media (22 %).

Mielipiteet selvisivät viime syksynä tehdyssä tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten asukkaat saavat tietoja kaupungin palveluista ja päätöksenteosta ja miten he jatkossa haluaisivat tietoa saada. Luotettavimmaksi tietolähteeksi asukkaat nostivat kaupunkiin liittyvissä asioissa kaupungin omat verkkosivut. Selvästi toivotuin tapa saada tietoa nykyistä enemmän oli myös kaupungin verkkosivut. Painetut lehdet olivat mieluisimpia yli 55-vuotiaiden keskuudessa ja kaupungin verkkosivut ja sosiaalinen media alle 35-vuotiaiden keskuudessa.

Merkittävimpiä tietolähteitä, joista vastaajat saavat tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta, ovat Suur-Jyväskylän lehti (usein tai joskus 81 %) sekä oma perhe ja tuttavat (79 %), Keskisuomalaisen painettu lehti (73 %), Ylen alueelliset tvuutiset (73 %), Jyväskylä-lehti (68 %), Jyväskylän kaupungin verkkosivut (67 %) ja kaupungin Aaltoja!-lehti (45 %). Kaupungin Palveluopas (44 %), kotiin jaetut tiedotteet (41 %) ja kaupungin työntekijät (35 %) olivat myös tärkeitä tietolähteitä.

86 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten he saavat tietoa kaupunkiin liittyvistä asioista. Tyytyväisimpiä olivat alle 25-vuotiaat ja joka viides 55–64-vuotias oli tyytymätön. Tyytymättömyys liittyi tiedon löydettävyyteen sekä tiedotuksen ajoitukseen ja avoimuuteen.

Jyväskylä-lehteä oli lukenut tai selaillut kaksi kolmasosaa vastanneista ja 45 prosenttia ilmoitti pitävänsä lehden tallessa. Kaksi kolmasosaa vastanneista koki Jyväskylä-lehden hyödyllisenä, erityisesti yli 45-vuotiaat ja lapsiperheet. Lähes 60 prosenttia oli keskustellut lehden jutuista muiden ihmisten kanssa.

Miten tästä eteenpäin? Kaupungin verkkosivujen julkaisujärjestelmä uudistetaan vuoden sisällä, tiedotuslehti ilmestyy yhden kerran enemmän eli viisi kertaa vuodessa ja kaupungin sosiaalisen median tilejä on ainakin 110. Kaupunki lähettää medialle useita tiedotteita joka päivä. Vuorovaikutusta asukkaiden kanssa valmisteilla olevista asioista on lisätty.

Tutkimusraportti löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/viestinta.

Helinä Mäenpää

Veneilijä hoi, pian on taas SE aika!

Kesän 2017 veneilykausi on käsillä tuossa tuokiossa. Viime vuoden vuokraajat saavat sähköpostiin linkin, jonka kautta venepaikan voi vaivattomasti varata myös ensi kesäksi. Uudet varaajat voivat vuokrata venepaikan sähköisestä palvelusta osoitteessa www.jyvaskylafi/satamat/venepaikat.

Merkkaa kalenteriin harrastuksesi kannalta tärkeät ajankohdat:
• ma 3.4 klo 10 – su 30.4.: Edellisvuoden venepaikkojen uudelleenvarauskausi
• ma 3.4. klo 10: Viime vuonna vapaaksi jääneet venepaikat tulevat vuokrattaviksi.
• ti 2.5. klo 10: Vuoden 2016 vuokraajilta vapautuvat paikat ovat yleisesti vuokrattavissa

Venepaikka maksetaan varaamisen yhteydessä verkkomaksuna. Jos käytössäsi ei ole nettiä tai verkkopankkipalvelua, venepaikan maksu hoituu 3.4.2017 kello 10 alkaen Jyväskylä-infossa (Asemakatu 7, kauppakeskus Forum 2. krs., ma–pe kello 10–15).

Korpilahden suunnan veneilijöille vielä tiedoksi, että Ainolanrannan laiturit uusitaan toukokuussa 2017.

Jan Viilos


Metsäohjelmatyö käynnistyi

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt metsäohjelman laadinnan. Metsäohjelmassa linjataan periaatteet, miten kaupungin omistamia metsiä käytetään ja hoidetaan. Kaupungin omistamia metsiä on noin 8400 hehtaaria, joista yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä. Metsillä onkin suuri merkitys asuinympäristön viihtyisyyden sekä virkistyskäytön kannalta.

Metsäohjelman työsuunnitelmaa laaditaan parhaillaan yhteistyöryhmässä, johon kuuluu sekä kaupungin edustajia että eri sidosryhmiä. Työsuunnitelma valmistuu huhtikuussa ja varsinainen metsäohjelman laadinta käynnistetään tämän jälkeen. Metsäohjelman laadinnassa sovelletaan erityistä vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä. Metsäohjelma valmistuu noin vuoden kuluttua.

Asukkaiden mielipiteitä selvitetään laadinnan kuluessa esimerkiksi kyselyin ja yleisötilaisuuksin.

Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön tasolle kaupungin metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, miten eri alueita on tarkoitus hoitaa.

Mervi Vallinkoski

Metsäohjelman verkkosivut: www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma

Lisätietoja: maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060 ja metsäpäällikkö Marko Kemppainen, p. 014 266 502

Kuva (Petteri Kivimäki) Kortepohjalainen Leena Pyylampi kertoi seuraavansa Jyväskylän kaupungin asioita mieluiten Keskisuomalaisesta ja kaupungin tiedotuslehdestä.

Kuva (Petteri Kivimäki) Kouluterveyskyselyllä vaikutetaan koululaisten hyvinvointiin. Korpilahden yhtenäiskoulussa liputetaan viihtyvyyden puolesta.
» Lue lisää sivulta 6Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 15.3.2017.