Jyväskylä-lehti

Jyväskylä-lehti 4/2016 ilmestynyt 30.11.2016

Lue lehti

Syli avoinna lapsille

Tuki- tai sijaisvanhemman ei tarvitse olla taikuri, parantaja, lääkäri tai terapeutti, vaan tavallinen vanhemmuus riittää.
Sanna ja Jani Rasinkankaan perheessä eletään normaalia, eläväistä lapsiperheen arkea – työtä, koulua, opiskeluja, läksyjä, harrastuksia ja yhdessäoloa. Perheeseen kuuluu kolme biologista lasta, kolme sijoitettua lasta sekä kolme koiraa. Rasinkankaat ovat toimineet lähes yhdeksän vuotta perhehoitajina.

Arkeen mahtuu paljon iloa.
– Sijoitetut lapset ja nuoret ovat osa perhettä ja sisaruslaumaa. Kaikki perheenjäsenet ovat tärkeitä toisilleen, selvittävät Sanna ja Jani.
– On ilo nähdä, kun lapsi oppii uusia taitoja, esimerkiksi ajamaan pyörällä. Tai kun lapsessa alkaa näkyä valoa ja hymyä, tietää, että lapsen stressi alkaa helpottua, Sanna kuvaa.
– Kun arki sujuu, on tehty asioita oikein, Jani jatkaa.

Sijaisvanhemmuus on jaettua vanhemmuutta

Rasinkankaat ovat toimineet lomaperheenä kehitysvammaisille lapsille, tukiperheenä, lyhytaikaisena perhehoitajana sekä sijaisperheenä.
Perhehoitajuus edellyttää halua olla lasten kanssa, sitoutumista ja läsnäoloa sekä aitoa halua yhteistyöhön, niin oman perheen kuin lapsen, lapsen biologisen suvun, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, koulun tai muiden lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa.
– Haasteitakin arjessa tulee, mutta kaikesta selviää. Yksin ei tarvitse jäädä, sillä apua ja tukea saa aina sosiaalityöntekijöiltä ja vertaisryhmältä. Tarvittaessa myös työnohjausta, Rasinkankaat vakuuttavat.
– Kun sijoitettu lapsi pystyy palaamaan omien vanhempiensa luo, on jokainen tehnyt asioita oikein, Jani pohtii.
– Jokainen lapsi vie sydämestä pienen palasen, Sanna sanoo.
Perhehoito on ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta ja yhteistyötä lapsen ja nuoren hyväksi perhehoitajan kodissa. Keski-Suomessa Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö rekrytoi, kouluttaa ja valmentaa perhehoidosta kiinnostuneita perheitä. Perhehoidosta maksetaan palkkio ja kulukorvaus.

» Lue lisää sivulta 16
Tuija Ijäs

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/tukiperheeksi

Valinnanvapauskokeilu käyntiin helmikuussa

Jyväskylässä alkaa helmikuussa valinnanvapauskokeiluhanke, joka koskee avosairaanhoitoa ja sosiaaliohjausta. Mukana kokeilussa on tämän hetken suunnitelmien mukaan kolmen terveysaseman eli Keskustan, Huhtasuon ja Kuokkalan väestö.
Näiden terveysasemien asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa yksityiselle palveluntuottajalle helmikuusta lähtien.
Asiakkaan saama palvelu kattaa lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio ja röntgenpalvelut kuuluvat pakettiin.
Jyväskylän erityisteema kokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö. Mukaan tuleville yrittäjille tai järjestöille maksetaan palvelun tuottamisesta asiakasmäärään perustuvaa kapitaatiokorvausta. Asiakkaat voivat jatkossa vertailla palveluntuottajia erillisessä tuottajarekisterissä.

Jyväskylän seudun jätelautakunta aloitti toimintansa

Jyväskylän seudun jätelautakunta aloitti toimintansa, kun lautakunnan ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 8.11.2016. Lautakunta hyväksyi kokouskäytännöt toimikaudekseen 8.11.2016–31.5.2017 ja päätti pitää seuraavan kokouksensa 8.12.2016. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin lautakunnan toimintasääntö.
Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Jätelautakunnan toiminta perustuu kuntien tänä syksynä tekemään yhteistyösopimukseen ja sen toimialueella asuu noin 166 000 asukasta.
Lautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätelain mukaisista jätehuoltoon liittyvistä jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä.
Jätelautakunnassa on 7 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä neljä on Jyväskylästä, kaksi Laukaasta ja yksi Muuramesta. Lautakunnan puheenjohtajana on Jari Blom ja sen esittelijänä toimii palvelupäällikkö Kari Ström.
Lautakunnan kokoonpano sekä kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja tiedotteet löytyvät osoitteesta www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate.

Jari Salomaa

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Jyväskylän kaupunki täyttää puolestaan 180 vuotta. Sekä kaupunki että monet eri tahot järjestävät ohjelmaa koko vuoden ajan. Aloitamme juhlavuoden uudenvuodenaattona Kirkkopuistossa. Tervetuloa juhlimaan yhdessä! Lisätietoja saa osoitteista www.jyvaskyla.fi/tapahtumat ja suomifinland100.fi.

Kannen kuva (Petteri Kivimäki) Tuki- ja sijaisperheitä tarvitaan koko ajan. Sanna ja Jani Rasinkangas rohkaisevat miettimään, olisiko teidän perheessä tilaa lapselle tai nuorelleTämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 30.11.2016.